18 พฤษภาคม 2554

พุทธศานิกชนทำบุญ


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ทีมข่าวโฮมทีวีเก็บภาพบรรยากาศพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมใจกันประกอบพิธีสงฆ์พร้อมตักบาตรอาหาร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องวันวิสาขบูชา ที่วัดพระธาตุ อย่างเนืองแน่น

โดยในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้า มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย อีกทั้งตัวแทนส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญด้วย

จากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา “ธรรมะในวันวิสาขบูชา” จาก ดร.พระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งการทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระธาตุ จังหวัดขอนแก่นนั้น มีตลอดทั้งวัน โดยตอนเย็นมีพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น