31 พฤษภาคม 2554

ปั้นฝัน ปันโอกาส


อีซี่บายฉลองครบรอบ 15 ปี มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคม รุกหัวเมืองทั่วไปประเทศ เพื่อร่วมปั้นฝัน สร้างทักษะและโอกาสแก่น้องๆ 4 หลักสูตร นักเตะมืออาชีพ นักร้องเสียงใส นักวาดคนเก่ง และนักคณิตคิดเร็ว

ซึ่งการเสริมสร้างทักษะ 4 ด้านนั้น ล้วนเป็นทักษะที่น้องๆ ให้ความสนใจอยากเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างมากและแน่นอน ว่าในปีต่อๆไปก็จะมีการทักษะในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น