14 พฤษภาคม 2554

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพ่อแผ่นดิน


บุคลากรข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  และประชาชนทั่วไป ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้วันท้องถิ่นไทยและวันพืชมงคล  ภายใต้โครงการเพื่อพ่อขอทำดีใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา ปลูกต้นไม้ 840,000 ต้น  ที่บึงทุ่งสร้างด้านทิศเหนือ  โดยมีนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ถวายพานพุ่มต่อหน้าพระบรมสาทิกสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ซึ่งประโยชน์ของการปลูกต้นไม้   ประการแรกต้นไม้ให้ความสวยงามแก่ชีวิต ไม่ว่าเป็นต้นไม้ต้นเดียวก็มีความสำคัญ ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งให้ความสวยงามหรือเป็นกลุ่มของต้นไม้ในสวนสาธารณะ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นส่วนสำคัญในระบบนิเวศวิทยาเท่านั้น   ยังเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและเพิ่มภูมิทัศน์ของถนน  ประโยชน์ต่อมาคือ ต้นไม้ให้ความร่มเย็นแก่เมือง ปรากฏการณ์และความร้อน ในเมืองมีส่วนสำคัญกับการที่ต้นไม้ไม่ถูกตัดทิ้ง จากการพัฒนาเมืองกลายเป็นป่าคอนกรีตที่ดูดความร้อนไว้อย่างดี   ต้นไม้ช่วยประหยัดพลังงานและเงิน หากปลูกต้นไม้รอบบ้านอย่างถูกต้องแล้วจะลดเงินค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศได้เป็นครึ่ง   ต้นไม้ยังช่วยลดเงินภาษีของราษฎร ต้นไม้ในเมืองชะลอการไหลของน้ำฝน ซึ่งสามารถลดความจำเป็นที่จะต้องสร้างท่อระบายน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น