27 พฤษภาคม 2554

สร้างความเข็มแข็งธรรมาภิบาลในท้องถิ่น


ปัจจุบันแนวโน้มการมีส่วนร่วมในการปกครองน้อยลงเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุจาก การไม่เข้าใจด้านสิทธิหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้สภาพัฒนาการเมือง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว เกรงว่าปัญหานี้จะเป็นเรื่องระยะยาว ล่าสุดจัดเสวนา “เสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น