20 พฤษภาคม 2554

แฟชั่นเสื้อผ้าของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบัน


วัยวัยรุ่นสมัยนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นผู้หญิง มักแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะมากขึ้น โดยเน้นโชว์เรียวขา ใส่เสื้อรัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ในสังคมล้วนวิตกกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหานี้อาจมาจากการปลูกจิตสำนึกด้านการแต่งตัว ที่วัยรุ่นยุคนี้กำลังเลียนแบบดาราวัยรุ่น

แต่ทั้งนี้ควรตระหนักถึงอันตรายในสังคมที่เกิดจากการแต่งกายวาบหวิว ที่อาจจะนำไปสู่ความเสียใจอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งทางแก้ที่สำคัญที่สุด คือ การร่วมมือของครอบครัวในสังคม ที่พ่อแม่จะเน้นปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชน ในเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกาลเทศะ ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่จะปกป้องลูกหลานจากสังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น