11 พฤษภาคม 2554

เร่งแก้ปัญหายาเสพติดสถานศึกษา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและตัวแทนจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการและลงนาม บันทึกความตกลงว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

นายสมบัติ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ยังมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาด ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ร่วมมือแก้ไขปัญหามาแล้วอย่างจริงจัง แต่ด้วยเหตุปัจจัยและข้อจำกัดหลายประการ ทำให้จังหวัดขอนแก่นยังมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกระจายอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดขอนแก่น จึงร่วมมือกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นและอำเภอ ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา ร่วมไปถึงอธิการมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วมรับฟังปัญหายาเสพติดที่จะเข้ามาระบาดในสถานศึกษารวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ในงานยังมีเซ็นสัญญาระหว่างสถานศึกษาเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนระหว่างการศึกษาอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น