24 พฤษภาคม 2554

เร่งพัฒนาจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม


ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่คนในท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและเตรียมรับมือกับปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชน

โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดที่โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเน้นสาระสำคัญคือ การทำความเข้าใจเรื่อง กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น