31 พฤษภาคม 2554

พัฒนาเศรษฐกิจการตลาดในอีสาน


วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างองค์ความรู้ขยายการทำการตลาดแบบบูรณาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ จัดงาน“เศรษฐกิจการตลาดอย่างสร้างสรรค์ การใช้สมองสี่ด้านสร้างนวัตกรรมการตลาด แบบ 3.0”

ซึ่งการสร้างการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานให้เป็นผู้ที่มีความสร้างสรรค์ทางความคิด และมีความสุขในการทำการตลาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น