18 พฤษภาคม 2554

“ECTI-CON ครั้งที่ 8”

นักวิชาการ และนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก 11 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยในระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “ECTI-CON ครั้งที่ 8” ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2554

นอกจากนั้น ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ ประธานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ECTI-CON” ได้กล่าวย้ำถึง แนวทางการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมกันดำเนินการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น