11 พฤษภาคม 2554

คณะสัตว์แพทย์ มข. ครบรอบ 25 ปี


คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในคณะ เนื่องในวันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี

บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมใจกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัยรัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในวันวันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี

โดยพิธีจัดขึ้นในเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 06.49 น. โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ให้เกียรติเป็นแขกกิตติมศักดิ์ในพิธี และมี รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรของคณะ

ทั้งนี้คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2536 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2540 จำนวน 40 คน โดยปัจจุบันมีพื้นที่ 20 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนและสำนักงาน อาคารโรงพยาบาลสัตว์ อาคารสัตว์ทดลอง คอกสัตว์ทดลอง โรงอาหาร และสโมสรนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น