31 พฤษภาคม 2554

เปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้จัดพิธีเปิด สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 4 ขอนแก่น ที่อาคารแก่นนครออฟฟิตปาร์ค ซึ่งที่เป็นสำนักงานในส่วนภูมิภาค

เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้ใช้พลังงานในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจในด้านการขออนุญาตกิจการพลังงาน การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นต่อผู้ใช้พลังงาน ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งประเทศเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น