11 พฤษภาคม 2554

ชาวขอนแก่นร่วมสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว


ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวไทยเดินทางมาสัมการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุ จาก 19 ประเทศ ที่โรงพยาบาลขอนแก่นราม ซึ่งพระธาตุเขี้ยวแก้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาในครั้งนี้ ได้รับความเมตตา จากสมเด็จพระสังฆราชาอูดูกามา ศรีพุทธะรักขิตตะ มหานายกะ สายสยามวงศ์ ประเทศศรีลังกา ประทานอนุญาต และเสด็จมาเยี่ยมโรงพยาบาลขอนแก่นราม

นอกจากนั้น ยังมีพิธีเปิดงานฉัตรเฉลิมมหามงคล เทิดพระเกียรติพ่อหลวงแม่หลวงดวงใจคนไทยทั้งชาติ โดยศูนย์ส่งเสริมพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีนายแพทย์สมชาย กิตติพงษ์หรรษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นราม เป็นประธานในพิธี

จากนั้นผู้ร่วมงาน ร่วมกับขับร้องร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเทิดไท้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น