14 พฤษภาคม 2554

เร่งจัดการโรคอ้วนคนไทย


ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น  คณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับพนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและนักวิชาการในจัหวัดขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่างแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของคนไทย  ทั้งนี้ปัจจุบันโรคอ้วนถูกยกเป็นโรคที่ร้ายแรงในปัจจุบัน จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  เพราะเป็นโรคที่คนไทยเกินกว่าครึ่งประเทศกำลังประสบ ซึ่งพบมากในวัยรุ่นช่วงอายุ 15-19 ปี และวัยทำงานช่วงอายุ 25 ปีขึ้นไป  โดยสาเหตุที่พบมากเกิดจาก การไม่มีเวลาออกกำลังกาย และการทานอาหารประเภท Fastfood และขนม

 

โดยแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในการประชุม จะเน้นหนัก 6 มาตรการ  อาทิ   ด้านการณรงค์สาธารณะให้ข้อมูลผลกระทบโรคอ้วน,การดูแลรักษาน้ำหนัก , พัฒนาจัดการภาวะน้ำหนักเกิน,ด้านการควบคุมประเภทสินค้าที่มีไขมันหรือน้ำตาล,การผลิตและจำหน่ายอาหารชูสุขภาพเพิ่มทางเลือกทดแทนอาหารพลังงานสูง ,และรณรงค์คนไทยให้หันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงผลกระทบของโรคอ้วน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ด้วยการออกกำลังกายและการทานอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น