16 พฤษภาคม 2554

ส่งเสริมคุณธรรมวันวิสาขบูชา


พิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันส่งเสริมคุณธรรมวันวิสาขบูชาครั้งนี้ มีขึ้นที่โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมได้มีการแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะในหัวข้อชาวพุทธกับวันวิสาขบูชา ซึ่งมีนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ประกอบด้วยโรงเรียนที่สังกัดในอำเภอเขาสวนกวาง น้ำพอง กระนวน อุบลรัตน์ ซำสูง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ภายหลังจากพิธีเปิดมหกรรมดังกล่าวคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณรวมถึงโล่รางวัลแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น และ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการคุณธรรมที่สื่อถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น