30 พฤศจิกายน 2552

ขบวนแห่งานไหม “ปี 52”

                   โฮมทีวี  จังหวัดขอนแก่น  จัดขบวนแห่เทศกาลงานไหม  งานใหญ่ประจำปีของจังหวัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  มีขบวนแห่และนางไหมแต่ละอำเภอเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหล่ามส่งผลให้บรรยากาศขบวนแห่ยิ่งใหญ่อลังการ

                    จังหวัดขอนแก่น   จัดขบวนแห่เทศกาลงานไหม งานประจำปี 2552 ขึ้น  โดยในปีนี้มีการตกแต่งรถและนางงามไหมจากทุกอำเภอเข้าร่วมเปิดงานกันอย่างล้นหล่ามและสวยงาม   ในขบวนแห่งานไหมทุกปี จะมีสาวงามมาร่วมสร้างสีสันสื่อถึงความเป็นเมืองขอนแก่น อีกทั้งการประดับประดาตกแต่งอย่างละเอียดและโชว์ความโดดเด่นจาก 26 อำเภอ ยิ่งใหญ่พร้อมขบวนแห่ละลานตาตามคำขวัญของจังหวัดที่ว่า พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่มวยเหรียญทองโอลิมปิค

                   สำหรับขบวนแห่เริ่มเคลื่อนตัวออกจากศาลหลักเมือง  ใช้เส้นทางผ่านถนนศรีจันทร์ ผ่านถนนกลางเมืองเข้าสู่สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นอกจากการประกวดขบวนแห่ที่สวยงามแล้วนั้น    ภายในงานจะมีการ ขายสิ่งของเครื่องใช้  ,จัดนิทรรศการและการแสดงมหรสพ

                   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  งานเทศกาลไหมปีนี้จังหวัดขอนแก่นจะเน้นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับไหมที่เป็นสินค้าและผ้าไหมพื้นเมืองที่รู้จักกันไปทั่วโลกรวมทั้งขั้นตอนการผลิตเส้นไหม มีการผูกเสี่ยว การเปิดตัวสินค้าโอท็อปของดีเมืองขอนแก่น และมีมหรสพสมโภชน์ตลอดทั้ง 12 คืน และก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในงานก็ให้แวะทำการกุศลที่ร้านธารากาชาดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานของกาชาดจังหวัดขอนแก่นด้วย อย่างไรก็ตามหากใครที่สนใจ  สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้นับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ – 10 ธันวาคม 2552

  

 

ปิยนุช  ขามคำ / ข่าว

ปรัชญา  เทพสกุล /ภาพWindows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

วันต้านเอดส์โลก “วันเอดส์โลก”

                  โฮมทีวี - โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์   ตามองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันโลกต้านเอดส์

                   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ซึ่ง  องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น (WORLD AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก   นายวิชัย  ศรีสัตย์รศนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์ อีกทั้งให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ พร้อมทั้งให้ทุก ๆ คนได้รู้เรื่องโรคเอดส์  จากการที่องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสำคัญของโรคเอดส์ดังกล่าว ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่มีความรุนแรง มีผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย

                   สำหรับกลุ่มผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสเอดส์แต่ยังไม่ปรากฎอาการผิดปกติแต่อย่างใด บุคคลกลุ่มนี้จัดเป็นพาหะนำโรคซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างไม่จำกัดจำนวนนับว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญ เพราะผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เป็นเวลานาน หากไม่มีการตรวจพบเชื้อจะไม่มีทางทราบได้เลย ว่าบุคคลนี้มีเชื้อไวรัสเอดส์อยู่ในร่างกาย ทั้งนี้สาเหตุที่โรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้นเนื่องจากอยากประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์  รวมถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผ่านซุ่มต่างๆที่นักเรียนแต่ละระดับชึ้นจัดขึ้น.

 แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

มอบนโยบายพัฒนาชุมชน

             โฮมทีวี - พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับในจังหวัดร่วมวาง ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์จังหวัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาสินค้าโอทอปสู่ระดับประเทศ

                 ที่โรงแรมแก่นอินทร์ จังหวัดขอนแก่น   สำนักงานพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับในจังหวัดขึ้น โดยมีนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ   เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  กลไกลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์จังหวัดในส่วนความรับผิดชอบสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เป็นเสมือนส่วนหน้า (Front Office) มีบทบาทสำคัญเป็นข้อต่อเชื่อมการทำงานระหว่างกรมฯ/จังหวัด กับนักปฏิบัติการในพื้นที่ คือ พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรกับพี่น้องผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาตลอดจนประชาชนในระดับพื้นที่

                     ด้านนางเพ็ญสุภา   ศิริสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า  การประชุมการมอบนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายจังหวัด ในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะต้องดำเนินการ เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะทำงานในปีงบประมาณ 2553 เป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับทุกคนภายในองค์กรให้รู้และเข้าใจอย่างชัดเจน เป็นในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย4 เรื่องหลักคือการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือความผาสุกของประชาชน เวทีวันนี้ขอให้ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานที่เหมาะสม  ตลอดจนปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ก่อประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น

 

ปิยนุช ขามคำ  / ข่าว

ปรัชญา  เทพสกุล / ภาพWindows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

25 พฤศจิกายน 2552

ป้องกันรักษาเอดส์ทันยุคสมัย

โฮมทีวี - สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ร่วมกับ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  เปิดประชุมวิชาการ เนื่องในวันเอดส์โลก โดยยกประเด็น เรื่อง "การป้องกันและการดูแลรักษาเอดส์ทันยุคสมัย" 

           ที่สถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  *สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6 จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการ เนื่องในวันเอดส์โลก พ.ศ.2552 โดยยกประเด็น เรื่อง "การป้องกันและการดูแลรักษาเอดส์ทันยุคสมัย" 

รศ.กิติชัย  ไตรรัตน์ศิริชัย   รองคณบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดเผยว่า โรคเอดส์เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการป้องกันและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอดส์ทั้งนี้สถาบันเกี่ยวกับเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดการประชุมวิชาการเนื่องในวันเอดส์โลกพ.ศ.2552 เรื่องการป้องกันและดูแลรักษาเอดส์ทันยุค  

                   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องการเรื่องการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์,เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์โดยการจัดการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้สนใจจำนวนทั้งสิ้น 300 คน.

 

 

 

ปิยนุช ขามคำ / ข่าว

ธงไชย   มนตรี / ภาพWindows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ

รำลึกผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย

โฮมทีวี  -  นายปราโมทย์  สัจจรักษ์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางไปเป็นประธานจัดงาน วัน "วิชิราวุธ"วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

                    ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น   นายปราโมทย์  สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางไปเป็นประธานในการจัดงาน "วันวิชิราวุธ" เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  ทั้งนี้ "วันวชิราวุธ" ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธชาติ

                     ทั้งนี้ในงานมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ  พี่น้อง เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา  ได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายแด่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นการเสริมสร้างเยาวชน ให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความสื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ และเป็นศิริมลคลแก่ลูกเสือทุกคน งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป .              

 

 

ปิยนุช   ขามคำ / ข่าว

ธงไชย   มนตรี / ภาพแชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

18 พฤศจิกายน 2552

สกู๊ปข่าว เด็กถูกทอดทิ้ง

http://www.youtube.com/watch?v=WLXlG8Nr9_I

Windows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

อบรบวิชาชีพผ่าน “ค่ายพุทธบุตร”

                    โฮมทีวี  - ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี เปิดอบรม "โครงการค่ายพุทธบุตร" เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจและเกิดความศัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  โดยใช้การจำลองสถานการณ์  สื่อความหมายของกิจกรรม  ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำคำสอนไปปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตนเอง

                   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์สงเคาระห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา  ได้เปิดอบรม "โครงการค่ายพุทธบุตร" เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจและเกิดความศัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  โดยใช้การจำลองสถานการณ์  สื่อความหมายของกิจกรรม  ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำคำสอนไปปฏิบัติ    

                   พระครูอุดมธรรมวาที  ประธานศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา  เปิดเผยว่า  การจัดโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ให้การสนับสนุนศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ดำเนินการจัดอบรมศีลธรรม  "ค่ายพุทธบุตร"  ตามโครงการกระชับมิตรให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ  ของศูนย์สงเคาระห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา รุ่นที่ 40 จำนวน 200 คน โดยโครงการนี้มีระยะเวลาระหว่าง วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2552 รวม 3 วัน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ

                  สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจและเกิดความศัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ตามแนวทางที่ถูกต้อง  โดยการจำลองสถานการณ์  หรือบทบาทสมมุติสื่อความหมายของกิจกรรม  และการจัดนันทนาการ  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำคำสอนไปปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตนเอง และเป็นการทำหน้าที่พุทธศาสนิกที่ดี  สนองตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นำความเจริญทางด้านจิตใจควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านวัตถุอันเป็นความเจริญที่แท้จริง.

 

 

ปิยนุช  ขามคำ / ข่าว

 ธงไชย  มนตรี /ภาพโหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

เตือนไฟป่ามักมากับหน้าหนาว

                          โฮมทีวี - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8 ขอนแก่น หวั่นฤดูหนาวแล้งอาจเกิดไฟไหม้ป่า  ล่าสุดจัดโครงการ  "ประชาป้องกันภัยดับไฟป่าขึ้น"เพิ่มประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่าให้กับชุมชน  เกษตรกร  และองค์กรส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม 

                          นายสุภัทร์ หะยะกังฉัตร์    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น กล่าวว่า    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น  ได้จัดโครงการประชาป้องกันภัยดับไฟป่าขึ้น  เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีประสิทธิ์ภาพเพื่อมากขึ้น  อีกทั้งเพื่อจ้างงานแก่ประชาชนและสร้างความร่วมมือกับชุมชน  เกษตรกร  และองค์กรส่วนท้องถิ่น  ในการประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งรรรงค์ให้ประชาชน  เกษตรกร  งดการจุดไฟป่า และเพื่อสร้างจิตใต้สำนึกให้มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบและตระหนักถึงอันตรายจองควันพิษที่เกิดจากไฟป่า  ให้แก่ ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน  รวมทั้งเป็นการป้องกัน  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข็มแข็งปี 2552 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินโครงการประชาป้องไฟดับไฟป่า ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555 สำหรับดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1270 หมู่บ้านโดยสำนักบริหารพื้นที่หน่วยที่8 (ขอนแก่น)ได้รับแผนปฏิบัติงาน ได้รับแผนปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว จำนวน 54หมู่บ้าน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมในการเปิดตัวโครงการ ประกอบด้วยการฝึกอบรม การแนะนำความรู้ด้านการควบคุมไฟป่า การใช้เครื่องดับไฟป่าให้แก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ การมอบเครื่องดับไฟป่าให้แก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ  และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้โดยให้ทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้หยุดเผาป่าเพื่อลดหมอกควันในอากาศ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไดดำรงชีวิตด้วยความผาสุกต่อไป.

 

 

ปิยนุช   ขามคำ / ข่าว

ธงไชย  มนตรี / ภาพWindows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

17 พฤศจิกายน 2552

ปั่นจักรยานรอบเมืองเฉลิมพระเกียรติ

                 โฮมทีวี  -  จังหวัดขอนแก่น   จัดพิธีต้อนรับและแสดงความชื่นชมคุณเนตร สงวนสัตย์และคณะที่ได้จัดทำโครงการปั่นจักรยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8666 กม. "ฉันรักประเทศไทย " ร่วมเป็น 1 ใน 63 ล้านดวงใจ รวมพลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                 จังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น  จัดพิธีต้อนรับและแสดงความชื่นชมคุณเนตร สงวนสัตย์และคณะที่ได้จัดทำโครงการปั่นจักรยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8666 กม. "ฉันรักประเทศไทย " ร่วมเป็น 1 ใน 63 ล้านดวงใจ รวมพลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯขึ้น   โดยลักษณะกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆรวม 73 จังหวัดเป็น179 วัน เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์และหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งคณะได้เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นที่ศาลหลักเมือง

                    ต่อมาเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน คณะปั่นจักรยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8666 กม. "ฉันรักประเทศไทย  และส่วนราชการ ชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น พ่อค้า ประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้ปั่นจักรยานรณรงค์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและนมัสการพระพุทธรูป9วัด   เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจะได้หันมาใช้จักรยานเพื่อเป็นพาหนะในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งยังสามารถสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ร่างกายได้อีกกิจกรรมหนึ่งด้วย

 

 ปิยนุช  ขามคำ  / ข่าว

ธงไชย  มนตรี  / ภาพWindows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

16 พฤศจิกายน 2552

ปีหน้าแรงงานนอกระบบพุ่งอีก

โฮมทีวี   -   นักวิจัยสถาบันวิจัยละพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชี้เศรษฐกิจแย่  คนอีสานกลับมาทำงานท้องถิ่นเป็นแรงงานนอกระบบเพิ่ม  ปีหน้าคาดตัวเลขจะพุ่งขึ้นอีก 10 % ล่าสุดจับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งศูนย์วิชาการ  หนุนแรงงานท้องถิ่น

              นายธนะจักร เย็นบำรุง นักวิจัยสถาบันวิจัยละพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดเผยว่ากับผู้สื่อข่าวโฮมทีวีว่า   ปัจจุบันภาคอีสานมีแรงงานนอกระบบกระจายตัวประกอบอาชีพด้านแรงงานภาคเกษตรและภาคการผลิต ภาคบริการและอื่นๆไม่น้อยกว่า 8 ล้านคนและปีหน้าแนวโน้มจะมีแรงงานอพยพคืนถิ่นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเมืองใหญ่และกรุงเทพ กลับมาเป็นแรงงานนอกระบบในถิ่นเกิดอีกเป็นระยะๆ ถึง 10 % ซึ่งแรงงานดังกล่าวส่วนใหญ่จะยึดอาชีพเกษตรกร รับจ้างทั่วไป การรวมกลุ่มอาชีพเพื่อผลิตสินค้าจำหน่าย การรับช่วงการผลิตในหมู่บ้าน ตลอดจนการทำเกษตรพันธะสัญญา ที่ผ่านมามีองค์กรพัฒนาเอกชนรวมทั้งนักวิชาการเคยให้ความสนใจศึกษาสถานภาพ กระบวนการทำงานตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง จนมีองค์ความรู้ที่เป็นรากฐานของการวางแผนการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรไกลและการดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากมายแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

 

                 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ "แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้ง "ศูนย์วิชาแรงงานนอกระบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในภูมิภาคที่ร่วมกับเครือข่าย หน่วยงานและผู้ใช้แรงงาน เน้นการรณรงค์เรื่องทางเลือกอาชีพสวัสดิการสังคม การพัฒนาผู้นำ สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

                 โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เช่นการวิจัยพัฒนาเครือข่ายปุ๋ยชีวภาพ การวิจัยการจัดสวัสดิการชุมชนในพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลของจังหวัดขอนแก่น คือ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ และตำบลบ้านท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น

 

 

 

ปิยนุช ขามคำ / ข่าว ---- ปรัชญา  เทพสกุล /ภาพ

แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

ตักบาตรพระ 10,000 รูป

 โฮมทีวี  -  พุทธศาสนิกชนหลายหมื่นคนร่วมตักบาตรพระสงฆ์หมื่นรูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับถวายเป็นพุทธบูชาและรวมพลังใจส่งไปช่วยเหลือพระสงฆ์ในอีก 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

                  ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ (14) พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายปราโมทย์  สัจจรักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นหลายหมื่นคนได้ร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวนหนึ่งหมื่นรูป บริเวณถนนศูนย์ราชการเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลที่เกิดจากมหาสังฆทานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 82 พรรษาและรวมพลังพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศส่งกำลังใจไปช่วยเหลือคณะสงฆ์อีก 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้  โดยสิ่งของที่รับบิณฑบาตส่วนหนึ่งจะถวายให้พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตและอีกส่วนหนึ่งจะจัดสรรส่งมอบถวายให้แก่คณะสงฆ์อีก 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป .

 

ปิยนุช ขามคำ / ข่าว

ปรัชญา เทพสกุล / ภาพโหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

13 พฤศจิกายน 2552

ดึง นศ.มข.ร่วมอนุรักษ์พลังงาน

โฮมทีวี มข.ดันโครงการศูนย์จัดการขยะรีไซเคิลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดึงกลุ่มนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม หวังสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

          วันนี้(13 พ.ย.) ผศ.อารมณ์ ตัตตะวะศาสตณ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงานโครงการศูนย์การจัดการขยะรีไซเคิลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยดึงกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามามีส่วนร่วม

                ทั้งนี้เนื่องจากว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการจัดการ โดยเฉพาะขยะบางประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการรีไซเคิล โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ

                โดยโครงการนี้เพื่อต้องการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมการคัดแยก และจัดให้มีระบบการจัดการวัสดุไซเคิลของแต่ละคณะ และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานของคณะทำงาน เพื่อจัดการวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 1 พันคน   

 

 

อภิวัฒน์ ฤทธิลี ข่าว

ภาคินัย สุระประจิตรื ภาพWindows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

โรงตึ๊งขอนแก่นกำไรพุ่ง

โฮมทีวี โรงตึ๊งเมืองหมอแคน กำไรพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์  ถึงแม้ปรับอัตราดอกเบี้ยลง ชี้ สาเหตุเกิดจากเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ชาวบ้านแห่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

                วันนี้(13 พ.ย.)นายพิชยเดช เพ็ชรภักดี ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีนับตั้งแต่เปิดให้บริการโรงรับจำนำ มาปีนี้ที่โรงรับจำนำขอนแก่น มีกำไรมากเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเกิดจากเรื่องของเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อคนมีรายได้น้อย ทำให้คนแห่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละวันมีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งเงินสำรองที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นอนุมัติไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนประมาณ 190 ล้านบาท

                "ในช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการเป็นข้าราชการ และกลุ่มเกษตรกร โดยมีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันประมาณวันละ 3 ล้านบาท"นายพิชยเดช กล่าวและว่า

                ส่วนของเกษตรกรที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นการไถ่ถอนเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตร เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ขายผลิตผลทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีเงิน ส่วนข้าราชการค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะเพราะมีรายได้ทางเดียว ส่วนใหญ่จึงเป็นการมาต่อดอกเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินที่ส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณหลุดจำนำ

                นายพิชยเดช ยังเปิดเผยอีกว่า ขณะนี้ทางโรงรับจำนำขอนแก่นมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง สำหรับผู้ที่นำของมีค่ามาจำนำโดยมีมูลค่าไม่เกิน 5 พันบาท โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ถูก เราต้องการช่วยคนมีรายได้น้อย

                ขณะที่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการต่อดอกเบี้ยที่ผู้มาใช้บริการลืมต่อดอกเบี้ย ทำให้ของมีค่าหลุดจำนำ แต่โรงรับจำนำขอนแก่น ก็ยังเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินซื้อคืนได้ ส่วนที่หลุดการจำนำ ของทั้งหมดก็จะนำไปประมูลใน       

          ผู้สื่อข่าวรายง่านว่า สถานธนานุบาลแห่งที่ 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการขออนุญาต โดยจะเป็นโรงรับจำนำที่ทันสมัย ไว้เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้ที่มาใช้บริการเมื่อมารับบริการ จะรู้สึกว่ามาติดต่อยังสถาบันทางการเงินเท่านั้น ทำให้ไม่รู้สึกอาย

 

อภิวัฒน์ ฤทธิลี ข่าว

ภาคินัย สุระประจิตร์ ภาพ แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

ทุ่ม 8 ลบ. ปั้นงานปึงเถ่ากง-ม่า

สมาคมปึงเถ้ากงม่า   ทุ่มเม็ดเงินกว่า 8 ล้านบาท  หวังปั้นงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง ม่าเป็นงานใหญ่ประจำปี  ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัด

โฮมทีวี - ที่โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น  สมาคมปึงเถ้ากงม่า   จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  เรื่องความพร้อมในการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง ม่า ประจำปี 2552 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ตามประเพณีปฎิบัติและเป็นงานประจำปีของชาวขอนแก่น 

 

นายธีระศักดิ์  ธีฆายุพันธ์  หนึ่งในคณะกรรมการ  กล่าวว่า  ในปีนี้ทางคณะกรรมการจัดเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 5 –8 ล้านบาท สำหรับเพิ่มสีสันของขบวนแห่เป็นพิเศษ  มุ่งเน้นและพิถีพิถันเน้นความสวยงามความทันสมัยให้ผู้คนที่พบเห็นประทับใจมากที่สุด  ในงานตลอดทั้ง 10 วัน จะมีการแสดงมากมายทั้งการโชว์ขบวนแห่สิงโต มังกรทอง เอ็งกอ  ล้อโก้ว , เจ้าแม่กวนอิม  ธงทิว   รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ประกอบพิธีสักการะองค์ปึงเถ่ากงม่า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดขอนแก่น  รวมไปถึงการประมูลสิ่งของมงคล ,การแสดงโชว์ที่เวทีสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนครอีกด้วย

 

ด้านนายประสิทธ์  วงศ์นิจศีล  คณะกรรมการปึงเถ้ากง ม่า 2552 กล่าวเพิ่มเติมว่า  งานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง ม่า ขอนแก่น ประจำปี 2552 คาดว่าจะได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาชมงาน  โดยในปีนี้คณะกรรมการได้พัฒนาการจัดงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้  งานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง ม่า   และสิ่งศักดิ์ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น  เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่  และเป็นทางสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย จีน ของจังหวัดขอนแก่น  เปรียบเหมือนงานสิงโต มังกร ฉลองตรุษจีนของจังหวัดนครสวรรค์ หรืองานมหาสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวของจังหวัดขอนแก่น  พร้อมกันนี้การจัดงานครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย จีน  พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดขอนแก่น  เพื่อความเป็นศิริมงคลด้วยศรัทธาและคุณธรรมของคนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย.

 

 

 ปิยนุช ขามคำ / ข่าว

ธงไชย    มนตรี / ภาพ

แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

รณรงค์วันเบาหวานโลก

  

โฮมทีวี -   นายแพทย์วัฒนชัย  สุแสงรัตน์  ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเบาหวาน   เปิดเผยว่า    จากการรายงานของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ พบว่าโรคเบาหวานบั่นทอนอายุลง12-14ปี สถิติผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกสูงเกินคาด ซึ่งสหพันธ์เบาหวานนานาชาติได้มีการประเมินข้อมูลเมื่อปี 2543 มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าในปี2553 จะมีคนเป็นเบาหวานทั่วโลกจำนวน 220 ล้านคน แต่พบว่าในปี 2550มีคนเป็นเบาหวานทั่วโลกจำนวน 246 ล้านคน เชื่อว่าหากไม่มีการดำเนินใดๆจำนวนคนเป็นโรคเบาหวานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ55เป็น380ล้านคน ในปี พ.ศ.2568 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาเบาหวานและโรคแทรกซ้อนจะเพิ่มมากขึ้น ในประเทศไทยมีผู้ป่วยประมาณ 3 ล้านคน

ทั้งนี้แนวโน้มที่คนหนุ่มสาวจะป่วยตั้งแต่อายุน้อย จากการรายงานของสำนักโรคไม่ติดต่อกระทรวงสาธารณสุข พบว่า กลุ่มของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและมีความสำคัญต่อการป่วย พิการและตายก่อนวันอันควรจำนวนมาก ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งโรคดังกล่าวนี้ไม่มีผลกระทบเฉพาะบุคคลที่เป็นโรคเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพบว่า จากการคาดประมาณการสูญเสียรายได้จากผลผลิตประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทย จากหัวใจ อัมพาตและเบาหวาน ในปี พ.ศ.2549 ประมาณ 4200 ล้านบาทและในอีก 10ปีข้างหน้า พ.ศ.2558 จะมีการสูญเสียสะสมเป็นประมาณ 52150 ล้านบาท แต่ถ้ามีการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวได้ จะลดการสูญเสียรายได้ผลผลิตร้อยละ10-20

ดังนั้นเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนใส่ใจสุขภาพ หลีกลี่ยงโรคเบาหวาน การควบคุมป้องกันสหปัจจัยเสี่ยง เช่น ลดการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ (Diet) ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกาย ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน โดยเฉพาะอ้วนลงพุง เพื่อให้สนับสนุนการควบคุมโรคเบาหวาน ขององค์การอนามัยโลกและของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการจัดโครงการรณรงค์โรคเบาหวานเนื่องในวันเบาหวานโลกปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชากรและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเห็นความสำคัญของการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนใขเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 150 คน.

 

ปิยนุช ขามคำ / ข่าว / ภาพ

Windows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

12 พฤศจิกายน 2552

ชาวบ้านแห่ใช้บริการโรงรับจำนำ

โฮมทีวี เทศบาลนครขอนแก่น สำรองเงินเกือบ 200 ล้านบาท ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อรับปีใหม่ เผย เกษตรกรและข้าราชการใช้บริการมาสุด

 

                วันนี้(12 พ.ย.)นายพิชยเดช เพ็ชรภักดี ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้อนุมัติ เงิน 170 ล้านบาท และสำรองเงินอีก 20 ล้านบาท เพื่อรองรับการมาใช้บริการของประชาชน ที่ในแต่ละปี มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ ช่วงสิ้นปี เงินหมุนเวียนวันละกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน

                ส่วนทรัพย์สินมีค่าที่ประชาชนนำมาฝาก ส่วนใหญ่จะเป็นทองคำรูปพรรณ เนื่องจากว่าได้ราคาดี และเป็นมาตรฐาน รองลงมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือการเกษตร

                อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้อนุมัติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งทรัพย์สินที่มาฝากไม่เกิน 5 พันบาท จะคิดอัตราสดอกเบี้ย ไม่เกิน ร้อยละ 50 สตางค์

                นายพิชยเดช ยังเปิดเผยอีกว่า  ประชาชนมาใช้บริการยังสถานธนานุบาลเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างในปีนี้ ทางสถานธณานุบาลมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ มาเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นเงินประมาณ 16 ล้านบาท

                ส่วนสาขาใหม่ที่จะเปิดทำการตรงข้าม สถานีตำรวจ ภูธรเมืองขอนแก่น ถนนกลางเมือง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนก็ดำเนินการขออนุญาตไปยังกระทรวงมหาดไทย และถ้าได้รับอนุญาตให้เปิดก็จะเป็นสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 ที่จะรองรับการใช้บริการที่ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

อภิวัฒน์ ฤทธิลี ข่าว

ภาคินัย สุระประจิตร์ ภาพแบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

ลดอุบัติให้ได้ 25 % ภายใน 5 ปี

โฮมทีวี - คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับจังหวัด หรือ สอจร. วางเป้า 5  ปี ท้องถนนภาคอีสานต้องเป็นถนนปลอดการศูนย์เสีย  ล่าสุดจัดสัมมนาพี่เลี้ยงอสจร. 19 จังหวัดภาคอีสาน กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานปฎิบัติงานในเชิงลึก เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้

             นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย   ประธานคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับจังหวัด เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า   ในอีก 5 ปีข้างหน้านับจากนี้  คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับจังหวัด หรือ สอจร. จะทำงานเชิงลึกมากขึ้น  กล่าวคือ ลดการเกิดอุบัติเหตุผลักดันให้กลายเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย และ เป็นประเด็นร่วมกันทั่วโลกโดยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนน เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกประเทศต้อง พร้อมตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในทศวรรษหน้า โดยจะผลักดันให้ปี 2010-20 เป็น "ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน" เน้นการประชาสัมพันธ์การเกิดป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้เข้าถึงชุมชนและโรงเรียน

ล่าสุดคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับจังหวัด ได้จัด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางาน นวตกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้พี่เลี้ยง สอจร. และ ผู้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้คณะทำงาน สอจร. ที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศ ได้ปรับทิศทางการทำงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน โดยการทำงานในปีนี้จะเป็นระยะที่ 4 ซึ่งเน้นการนำนวตกรรมมาใช้กับกับพื้นที่ ที่คณะทำงาน สอจร.ดูแล ทั้งนี้การทำงานที่ผ่านมา สอจร.นำหลักยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย การศึกษา สร้างการมีส่วนร่วม การบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงทางวิศวกรรมจราจร) การช่วยเหลือฉุกเฉิน และ การประเมินผล และใช้เทคนิคการทำงานที่อาศัยเทคนิคง่ายๆ เช่น ชม-ชวน-ชง-เชื่อม-ช้อน-เช็ค มาโดยตลอด

สำหรับเวทีการสัมมนาครั้งนี้จึงมีการนำผลการทำงานของหลายพื้นที่มานำเสนอเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานของแต่ละพื้นที่ เช่น การทำงานของเยาวชน โรงเรียนภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง อบต.หนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ การปรับพฤติกรรมเด็กแว้น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ความปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดลำปาง การบริหารจัดการรถโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช และ การทำงานของชุมชนกุดสระ จังหวัดอุดรธานี

 
 
 
 
ปิยนุช ขามคำ / ­ข่าว    ///// ปรัชญา  เทพสกุล / ภาพ


Windows Live: วิธีที่ง่ายขึ้นเพื่อให้เพื่อนรับรู้ สิ่งที่คุณอัปเดตใน Facebook

ชู “เฟทแท็ก” ฟื้นชีวิตเกษตรกร

โฮมทีวี - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ชูกลยุทธ์ โครงการสินเชื่อ "เฟทแท็ก" ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเข็มแข็ง ล่าสุดมอบประกันรายได้เกษตรกรและจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันยกชุมแพเป็นอำเภอนำร่อง

 

                            ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าว ผลการดำเนินงานประจำปี2552 สำนักงาน ธกส. จ.ขอนแก่น ที่สาขาชุมแพขึ้นนอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีโอนเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตร ให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาชุมแพ ณ.หอประชุม อำเภอชุมแพ โดยมีนายอนุกูลชัย รองผู้ส่าราชการจังหวัดขอนก่น เป็นประธานในพิธี

 

ขณะเดียวกันนายสรวุฒิ พานิช ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นได้แถลงผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการออมในชนบท การสนับสนุนสินเชื่อในภาคชนบท การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก(ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง) รวมไปถึงการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการพักชำระหนี้และฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยและยากจนโครงการสินเชื่อ

 "เฟทแท็ก" (FastTrack) และโครงการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นหัวใจหลักของเกษตร

นายสรวุฒิ  พานิช  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  ธกส. สำนักงานจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกรและจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันราคาอ้างอิง  กรณีที่ราคาประกันสูงกว่าราอ้างอิง  ทั้งนี้ธนาคารฯจึงจัดพิธีโอนมอบเงินส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเลือกสาขาชุมแพทั้ง 16 ตำบลเป็นสาขานำร่องก่อน  ทั้งนี้สาเหตุที่เลือกอำเภอชุมแพเป็นอำเภอแรกที่จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันราคาอ้างอิงเพราะว่าอำเภอชุมแพเป็นอำเภอที่มีพืชผลทางการเกษตร กล่าวคือ  มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เยอะ

 

 

ปิยนุช ขามคำ / ข่าว

ธงไชย มนตรี / ภาพแบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

11 พฤศจิกายน 2552

หัวข้อ รวบขแก๊งโล้น ตุ๋นเงินชาวบ้าน

โฮมทีวี – รวบแก๊งโล้น ทำพิธีไบ้หวย ตุ๋นเงินชาวบ้านสูญนับแสน           
 
                วันนี้(11 พ.ย.)ที่ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4  พล.ต.ต.เฉลิมชัย จงศิริ พลต.ต.จตุพล ปานรักษา ผกบ.ส.ส.ภ. 4 พ.ต.อ.ยรรยง เวชโอสถ ผกก.สส.1 บก.ส.ส.ภ.4 , พ.ต.ท. ดิเรก ยศนันท์ รองผกก.ฯเวชแก้ว พรหมจันทร์,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับกับการสื่อสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค4 ได้ร่วมกันแถลงข่าว จับตัวกุมนายสุรัช จันทะวงษ์ อายุ 48 ปี นายสุวรรณ์ สมานจิตร์ อายุ 68 ปี
นางลัดดาวรรณ สมานจิตร์ อายุ 57 ปี นางเพ็ญจิตร ธิกะ อายุ 37 ปี น.ส. จงกร พลเยี่ยม อายุ 32 ปี นายรัชภูมิหรือนิคม คำวงษา อายุ 33 ปี และ นายบุญเพ็ง อุบลราช อายุ 45 ปี ทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดเลย
          ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาที่มีนายสุรัช เป็นหัวหน้าแก๊ง แต่งตัวคล้ายพระ แล้วทำเป็นไบ้หวยให้กับชาวบ้าน โดยมี 2 ในกลุ่มผู้ต้องหาเป็นนกต่อ แกล้งทำทีเลื่อมไสพระรูปนี้ และบอกว่าให้หวยแม่น แต่ต้องมีใบละ 1 บาท หรือเหรียญโบราณมาทำพิธี  และหลังจากที่ชาวบ้านทราบต่างก็หาเหรียญโบราณหรือธนบัตรฉบับละ 1 บาทมาให้พระเก๊รูปนี้ทำพิธี และหลังจากที่ทำพิธี ก็บอกให้ชาวบ้านกลับไปที่บ้านรออีก 2 วัน และจึงให้มาหาใหม่ แต่ระหว่างนี้ต้องถือศีล ห้ามทำบาป พอผ่านไป 2 วัน ชาวบ้านกลับมาหาพระเก๊ พระรูปนี้ก็ถามไปว่า ในช่วง 2 วันที่หมู่บ้านมีงานรึเปล่า ก็มี 1 ในกลุ่มชาวบ้าน บอกว่า มีงานศพ และได้ฆ่าหมูเพื่อเลี้ยงอาหารเพลพระในวันพรุ่งนี้ 
พระเก๊รูปดังกล่าวจึงบอกว่า การให้หวยงวดนี้ก็จะเพี้ยน ต้องใช้วิธีการแก้ โดยให้ชาวบ้านไปหาเงินมาถึงเพื่อร่วมทำบุญกับทางวัด จะให้เลข 2 ตัว ซึ่ง 1 ในผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่นกต่อก็พยายามที่จะพูดหว่านล้อมให้ชาวบ้านหลงเชื่อว่างวดที่แล้วตนถูกเลข 3 ตัวมางวดนึง แต่ซื้อแค่ 200 บาท ทำให้ได้เงินไม่มาก จึงทำให้ชาวบ้านหลงเชื่อ และไปหาเงินมารวบรวมกันได้ประมาณกว่า 1 แสนบาท จึงนำมาให้พระรูปดังกล่าว โดยหลังจากที่พระเก๊รับเงินและเก็บไว้ในย่าม และออกใบเสร็จให้ และให้เลข 2 ตัว จากนั้นบอกให้ชาวบ้านให้ไปรอที่บ้านเพื่อฟังว่าเลข จากนั้นผู้ต้องทั้งหมดก็ไปแบ่งงวดให้กับผู้ร่วมแก๊ง ก่อนที่จะถูกจับกุมดำเนินคดีได้ในที่สุด
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ต้องที่ถูกจับกุมได้ ทั้งหมดมีคดีตามหมายจับในคดีฉ้อโกงและลักทรัพย์ ส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีการจับกุม มีนายจันที อายุ 51 ปี ชาวจังหวัดมหาสารคาม นางเอมอร จันทร์สิงห์ ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเสริมและนายแขกไม่ทราบนามสกุล เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรีบดำเนินการเพื่อนำผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกุมมาดำเนินคดีโหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

07 พฤศจิกายน 2552

แข่งบอล 4 เส้า กระชับมิตร

โฮมทีวี แข่งบอล 4 เส้า กระชับมิตร นำโดยดาราดังของลีก ชิงถ้วยนายก อบจ.ขอนแก่น

            วันนี้( 7 พ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า ประกอบไปด้วย ทีมสโมสรขอนแก่นนำโดย ศรายุทธ ชัยคำดี  สโมสรอุดรธานี นำโดย พิพัฒน์ ต้นกันยา ดาวยิงทีมชาติไทย รวมดาราไทยลีก นำโดย ธนา ชนะบุตร  และพนมเปนเอฟซี  นำโดย อภิสิทธิ์ อิ่มอำไภย ทีมแชมป์ลีกสูงสุกของกัมพูชา ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คู่แรก อุดรธานี พบ พนมเปน เอฟซี  คู่ที่ 2  ขอนแก่น พบ รวมดาราไทยลีก จากนั้น จะเอาทีมแพ้มาพบกัน และทีมชนะมาพบกัน แข่งในวันที่ 2

สำหรับการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้( 7 พ.ย.)เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป โฮมทีวีถ่ายทอดสด ทุกคู่

 

               โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

ประชุมสันนิบาต เพิ่มศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น

โฮมทีวี - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   เห็นความเจริญในสังคมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น  เพื่อให้ทุกคนแลกเปลี่ยนการทำงานพัฒนาท้องถิ่น เพิ่ม ความสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สอดคล้องกับกระแสความเจริญ

วันนี้(7 พ.ย.)นายวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   เปิดเผยว่า บทบาทของเทศบาลในปัจจับน นับว่ามีความก้าวหน้ามาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่าเป็นองค์กรปกครองที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสังคมไทย ซึ่งสิ่งนี้แสดงว่าเทศบาลมีบทบาทขยายเพิ่มขึ้น  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตรเทศบาลจะมีบทบาทกว้างมากขึ้น  ต่อไปอีก 5 – 10ปีกรมการปกครองท้องถิ่นจะผลักดัน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. เป็นเทศบาลช่วยลด ปัญหาและการพัฒนาการแก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชนต่าง ๆ ผู้ที่มีบทบาทสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ชุมชน หรือ องค์กรชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลกับปัญหาที่เกิด จะแก้ปัญหาไม่ทัน หรือไม่ดีเท่าชุมชนที่อยู่ใกล้ปัญหา ซึ่งชุมชนอาจป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นได้

                ด้านนายพีระพล  พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  เปิดเผยว่า ด้วยเหตุนี้ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น จึงส่งเสริมให้เกิดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างเทศบาลด้วยกัน ด้วยความหวังว่า ผู้บริหารเทศบาลจะได้มีโอกาสหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาแก้ไขปัญหา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำสู่การพัฒนาองค์การท้องถิ่นยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อให้การประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เราชาวสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีจำนวน 48 เทศบาล ได้ร่วมมือร่วมใจกันเตรียมการประชุมครั้งนี้ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .

 

ปิยนุช ขามคำ ข่าว

อภิวัฒน์ ฤทธิลี ภาพ

 

 Windows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม