30 มกราคม 2553

คัดเลือกโครุ่นพันธุ์ดี

โฮมทีวี-สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จัดประกวดคัดเลือกโครุ่นพันธุ์ดี  ในงานวันเกษตรภาคอีสาน
 

นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 กล่าวว่า  ปีนี้วงการโคนมบ้านเรามีความก้าวหน้ามาก   โคนมจากฟาร์มต่างๆมีความสมบูรณ์มากเมื่อดูจากโคที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ทำให้กรรมการคัดเลือกโคยากขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะดีเท่าเทียมกัน   สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน  พิจารณาจากโครงสร้างของโค ประกอบด้วย  ,ความสูง ,ลักษณะกีบเท้า,หลังและเต้านม

 

โดยในปีนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากภาคอีสานตอนบน อาทิ จังหวัดสารคาม ,สกลนคร .หนองบัวลำภูและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมและส่งโคพันธุ์ดีเข้าแข่งขัน

 

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2553 มีนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ สังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ สสอ. 4 อาทิ เช่น  นิทรรศการการเลี้ยงสัตว์  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามแนวพระราชดำริ  ปศุสัตว์น้อยเตือนภัยใส่ใจผู้บริโภค ,และการแสดงพันธุ์สัตว์,พันธุ์พืชอาหารสัตว์

 


Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

โฮมทีวี-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนใจเข้าร่วมงาน ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14  อย่างคึกคัก

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาชี้แนวทาง วางอนาคต ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาชั้นนำ จัดโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนวิธีการรับเข้าศึกษาและเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีสถาบัน/โรงเรียน ต่างๆ ตอบรับเข้าร่วมงานเป็นอย่างมากและมีมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมออกร้านนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดรศึกษาครั้งที่ 14 กว่า 124 บูธ

 

ภายในงาน มีการออกร้านนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา วิธีการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ยังมีกิจกรรมบนเวทีที่หน้าสนใจจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ที่ที่มาร่วมงานตลอดจนการถาม-ตอบ มอบรางวัล สำหรับนักเรียนและเยาวชนที่มาร่วมงาน

 

นอกจากนี้  ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง GET/PET กับระบบ admission เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การสอบเข้าศึกษาในรั่วมหาวิทยาลัย ,  การเข้าศึกษาในระบบ admission และแนวทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอนาคตทางศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

 Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

28 มกราคม 2553

เสวนาพลังงานขอนแก่นทศวรรษหน้า

โฮมทีวี-สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มปัญมิตรร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดเวทีเสวนาพลังงานขอนแก่นทศวรรษหน้า  ระดมความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติ โครงการขอนแก่นทศวรรษหน้า     

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ม.ค.53 ที่ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมแก่นอินท์ จ.ขอนแก่น สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มปัญมิตรร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดเวทีเสวนาพลังงานขอนแก่นทศวรรษหน้า  ระดมความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติ โครงการขอนแก่นทศวรรษหน้า               

 

นายเสมอใจ สุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักการไฟฟ้า สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  เปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยและพลังงานทางเลือกว่า ในปี 2552 ประเทศไทยใช้พลังงานคิดเป็นมูลค่า 1 ล้าน 5 แสน 4 หมื่น 7 พันล้านบาท  และมีปริมาณการใช้ในเชิงพาณิชย์ในประเทศ 1.656 ล้านบาเรลต่อวัน  โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  เห็นได้จากยอดการจำหน่ายเบนซิน 91  เบนซิน 95 และแก๊สโซฮอลล์ ในเดือนมกราคม 2551 กับเดือนธันวาคม ปี 2552 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 59

 

ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. มีกำลังการผลิตตามสัญญารวม 2 หมื่น 9 พัน1 ร้อย 91 เมกกะวัตต์  ทั้งนี้ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า มากที่สุด

 

ส่วนทิศทางสถานการณ์พลังงานไทย นั้น     ผู้อำนวยการสำนักการไฟฟ้า สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  เปิดเผยว่า  ไทยมีนโยบายสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการจัดทำ PDP 2010 เพื่ออนาคต  ไปสู่การสร้าง กรีน PDP และเน้นการกระจายเชื้อเพลิง  ขณะเดียวกันก็มีการหาแหล่งพลังงานเพิ่มทั้งในประเทศและนอกประเทศ

 

นอกจากนี้  ยังตั้งเป้าหมายภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี  ในปี 2565 ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้กว่า 800 เมกกะวัตต์  พลังงานทดแทนจากน้ำ 324 เมกกะวัตต์  พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 500 เมกะวัตต์  และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนน้ำมัน ทั้งแก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล และเอ็นจีวี  ส่วนพลังงานนิวเคลียร์  ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างความมั่นคงทางพลังงาน

 

การสัมมนา "พลังงานขอนแก่นทศวรรษหน้า" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาผู้นำท้องถิ่นเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้าไปสู่การปฏิบัติ  โดยความร่วมมือของกลุ่มปัญมิตรขอนแก่น , สภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น , คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช.ภาคอีสาน , มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และหนังสือพิมพ์อีสานบิชวีค  ทั้งนี้ โฮมทีวีได้บันทึกภาพการเสวนาดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ทางช่องรายการโทรทัศน์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าขอนแก่นส่งมอบงาน

โฮมทีวี-คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ปี 2553 พร้อมสานต่องานของคณะกรรมการ ปี 2552 หลังมีพิธีรับมอบงานอย่างเป็นทางการ

 

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 27 ม.ค.53 ที่เวทีชั่วคราว ภายในบริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ปี 2552 จัดงานเลี้ยงขอบคุณและส่งมอบหน้าที่คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า  ปี 2553

 

ก่อนมีพิธีรับมอบและส่งต่องาน คณะกรรมการศาลเจ้าปี 52 นำโดยนายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ประจำปี 2552 อาทิ  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชี่ยน จำกัด , บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด , บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด 

 

นอกจากนี้ ยังมีการมอบหมายภารกิจของคณะกรรมการศาลเจ้าปี 52 ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานเทศกาลตรุษจีน , งานเทศกาลง่วนเซียว ,  งานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ประจำปี 2553  ตลอดจนการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 

ดร.วิญญู คุวานันท์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ปี 2553  กล่าวแสดงความรู้สึกบนเวทีภายหลังรับมอบหน้าที่อย่างเป็นทางการว่า  จะสานต่องานเดิมที่คณะกรรมการปี 52 ได้ทำไว้  และจะนำคณะทำงานของคณะกรรมการศาลเจ้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

 Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

27 มกราคม 2553

เปิดถนนคนเดินขอนแก่นประเดิมวันแรก เสาร์นี้

โฮมทีวี ทน.ขอนแก่น เดินสายประชาสัมพันธ์ ถนนคนเดินแห่งแรกในอีสาน เสาร์นี้ประเดิมวันแรก

เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงาน โรสโชว์ ถนนคนเดินที่จะเกิดขึ้นในขอนแก่นเป็นแห่งแรก ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดเป็นจำนวนมาก 

สำหรับโครงการดังกล่าว  เทศบาลนครขอนแก่นได้ศึกษาดูงานจังหวัดที่เคยมีมา  และได้ปรับปรุงและจัดให้โครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่ ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด  โดยในขณะกำลังเปิดรับสมัครร้านค้าต่างๆ  เน้น  ร้านค้าที่เป็นงานฝีมือ  งานศิลปะ  สินค้าลดโลกร้อน  และกลุ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  หรือร้านค้าที่มีเอกลักษณ์หรือสินค้าที่ไม่มีใครเหมือน  บริเวณในงานมีความยาวถึง 1 กิโลเมตร และสามารถรองรับร้านค้าได้ถึง 550 ร้านค้า นอกจากการแสดงสินค้าในงานยังมีจัดแสดงกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ และโครงการนี้จะวัยเสาร์   และเปิดอย่างเป็นทางการทุกในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 ในเวลา 17.00 – 24.00 . 

 

 

โฮมทีวี ข่าว/ภาพ

 

 Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

เปิดเวที ประกวดผลงานทางการเกษตร

โฮมทีวี - จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย  แถลงข่าวถึงความพร้อมจัดงาน  อกท.ระดับชาติครั้งที่ 31  เวทีโชว์การประกวดและแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร 

นายปราโมทย์    สัจจารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   และตัวแทนจากหน่วยงานการเกษตร ร่วมแถลงข่าว ถึงความพร้อมจัดงาน  อกท.ระดับชาติครั้งที่ 31  เวทีโชว์การประกวดและแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร  และภูมิปัญญาชาวบ้าน

นายบุญช่วย   ศรีเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น หรือ วษท. เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า   การจัดประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาตคแห่งประเทศไทยในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อกท.) ครั้งที่ 31 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่8-12 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น อำเภอเมืองมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552

ในการจัดงานพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯพระราชทานโล่ให้แก่เกษตรกรในอนาคตดีเด่น ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ พร้อมทั้งประทับรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการเรื่อง "การผลิตข้างก้องงอกวังข์หยดพัทลุงเพื่อจำหน่าย"  ของสมาชิก อกท.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนี้ก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลสมาชิกทุกคน รวมทั้งเกียรติยศและความมั่นคงให้แก่องค์การ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันพัฒนาและสืบสานการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและอาชีพภาคเกษตรให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

              ขณะที่ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า  อาชีพเกษตรกรรมนับถือเป็นอาชีพหลักที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยิ่ง แต่ที่ผ่านมา สภาพความเป็นจริงอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เหนื่อยยาก ผู้ประกอบการอาชีพนี้ ประสบปัญหาทั้งในด้านการผลิตและการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพเกษตรกรรม

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะที่มีบทบาทดูแลการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ รวมถึงเรื่องการเกษตรด้วย ได้มีนโยบายที่จะให้วิทยาลัยที่จัดสอนด้านเกษตรกรรม มีบทบาทในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภาคเกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่น สร้างความตระหนักและผลักดันอาชีพเกษตรกรรมให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญและเชื่อมั่นในวิชาชีพเกษตรที่มีบทบาทการเป็นต้นกำเนิดของวัตถุดิบ เพื่อก้าวสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก

 

ปิยนุช ขามคำ / ข่าว

ธงไชย  มนตรี / ภาพ

        

 Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

รางานพิเศษ ข้าวปาดขนมไทยที่กำลังจะสูญหาย

ข้าวปาด หรือ เปียกปูน ขนมพื้นเมืองของไทยที่มีมาแต่โบราณ ด้วยส่วนประกอบง่ายๆ กะทิ น้ำตาล แป้ง น้ำ สีเขียวจากใบเตย หรือ สีดำจากกาบมะพร้าว ที่หาได้ในท้องถิ่น นำมาผสมรวมกันแล้วเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ  จนข้าวปาดเริ่มเหนียว และเทใส่แม่พิมพ์ ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมโรยด้วยมะพร้าว  เป็นขนมที่ทำง่าย เด็กๆ ชอบ

ข้าวปาด ขนมโบราณในครั้งอดีตเป็นขนมที่ได้รับความนิยม  และปัจจุบันขนมไทยชนิดนี้เริ่มหากินได้ยากขึ้น

                ยายทองสาน ธารเลิศ อายุ 72 ปี แม่ค้าขายข้าวปาดในจังหวัดกาฬสินธุ์ เล่าว่า ตนเองทำขนมข้าวปาดขายมานานกว่า 30 ปี โดยได้รับการสืบทอดมาจากพี่สาวสามี และปัจจุบันตนก็อายุมากแล้ว จึงอยากสอนวิธีการทำให้กับเด็กรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจได้เรียน เพื่อที่จะได้สืบทอดขนมข้าวปาดไม่ให้สูญหายไป

ขนมข้าวปาดยังถูกนำมาใช้ในงานเทศกาลประเพณี หรืองานบุญต่าง ๆ ที่สำคัญของไทยทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน แต่ถ้าวันนี้หากยังไม่มีผู้ใดสืบทอด ไม่มีเพียงแต่ขนมข้าวปาดเท่านั้นที่อาจหายไป ขนมไทยอื่นๆ อาจสูญหายไปด้วย

 

 

อภิวัฒน์ ฤทธิลี รายงาน

 Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

26 มกราคม 2553

เมินขยายฐานแปรรูปน้ำผึ้งมาอีสาน

โฮมทีวี - ผู้ประกอบการแปรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งภาคเหนือ เมินขยายฐานผลิตมาภาคอีสาน ชี้ปัจจัยเสี่ยงสูง ทั้งอากาศ ภูมิประเทศ ทำเลที่ตั้ง ไม่เหมาะทำน้ำผึ้ง ขณะที่ตลาดต่างประเทศก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน แต่พร้อมจับมือกับนักลงทุนในการเป็นคู่ค้า 

เภสัชกร วีระพันธุ์  ตันติพงษ์  ประธานบริษัท บีโปรดัคส์ อินดัสตรี จำกัด เปิดเผยกับทีมข่าวโฮมทีวีหลังเดินทางไปกับนักลงทุนภาคอีสานไปศึกษางานกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 หรือ บีโอไอ ในพื้นที่ภาคเหนือว่า  ทางบริษัทได้มีการแปรรูปน้ำผึ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพื่อส่งขายในประเทศไทย ขณะนี้ได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากว่าปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น และจากการวิจัยพบว่าน้ำผึ้งมีสรรพคุณตัวยาหลายชนิด และทางบริษัทฯ ก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ให้ผู้บริโภคได้เลือก

                ส่วนกรณีของการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทางบริษัทฯ เคยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ  แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูงในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้หันมาหาตลาดภายในที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

                กรณีที่จะมีการขยายฐานผลิตไปในเขตภูมิภาคอื่น อย่างภาคอีสาน ตอนนี้ทางบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบาย  เนื่องจากว่ามีความเสี่ยวสูง ทั้งสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และถ้ามีการขยายฐานผลิตก็อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงสูง แต่ถ้ามีคู่ค้าในแต่ละภาคอย่างการเป็นตัวแทน ก็สามารถทำได้เลย เพราะบริษัทมีความเสี่ยงน้อย

 

               

อภิวัฒน์ ฤทธิลี - ข่าว

 

 โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

ทน.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ อบต.ท่าข้ามมาศึกษาดูงาน

โฮมทีวี เทศบาลนครขอนแก่น ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานของเทศบาล

ที่ห้องประชุมเทศบาลนครขอนแก่น นางศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานของเทศบาลนครีขอนแก่นกว่า 50 คน

ทั้งนี้เนื่องจากว่าเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเทศบาลที่ได้รับรางวัลการจัดการและการบริหารระดับประเทศ โดยเฉพาะโครงการต่างๆ หลายโครวงการที่ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการและประสบผลสำเร็จ

นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่นยังได้พาคณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เข้าชมโฮมมูนมัง ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบอกถึงเรื่องราวของเมืองขอนแก่น จนไปถึงการดำเนินวิถีชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การศึกษาดูงานครั้งนี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

 

ธงไชย มนตรี ข่าว/ภาพ

 โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

25 มกราคม 2553

ใช้มาตรการ 4444 ควบคุมไข้หวัด 2009 ในขอนแก่น

โฮมทีวี สธ.รณรงค์ ป้องกันไข้หวัด 2009 พร้อมวางมาตรการ 4444 ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ควบคุมการระบาดไข้หวัด 2009 ระลอกใหม่

                นายแพทย์มานิตย์ ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ไข้หวัด 2009 ปัจจุบันนี้ยังมีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ โดยทางสาธารณสุข ได้มีการรณรงค์โดยใช้มาตรการ 4444 คือ ปิดปาก ล้างมือ หลีกเลี่ยงเข้าไปในที่แออัด  และหยุดพักเมื่อป่วยเป็นไข้หวัด รวมทั้งรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอพึ่งวัคซีน เนื่องจากขณะนี้การผลิตวัคซีนทั่วโลก ยังผลิตได้จำนวนจำกัด และประเทศไทยสั่งซื้อเข้ามา 2 ล้านโด๊ส เพื่อนำไปใช้ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง

" บุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า หญิงตั้งครรภ์ คนอ้วนน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ขึ้นไป ผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ที่มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคปอดอุดกั้น หอบหืด โรคหัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง โรคเลือดธาลัสซีเมีย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เบาหวานมีภาวะแทรกซ้อน และไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยได้ให้วัคซีนเข็มแรกแก่กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้"นายแพทย์มานิตย์ กล่าวและว่า

                ยุทธการ 4444 ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด สู้ไข้หวัดใหญ่ 2009 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ดี 4 อย่างในการป้องกันโรคของประชาชน ใน 4 กลุ่มเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ 4 มาตรการ รับรู้ เร่งรัดลดป่วย ลดตาย ใน 4 เดือนฤดูหนาวนี้ โดยพฤติกรรมที่ดี 4 อย่างในการป้องกันโรคของประชาชน ได้แก่ 1.ปิด ปิดปากปิดจมูกอย่างถูกต้อง และใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเป็นหวัด 2.ล้าง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ 3.เลี่ยง หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่กำลังป่วยหรือผู้มีอาการไอจาม และ 4.หยุด ให้หยุดเรียน หยุดงานเมื่อป่วยเป็นไข้หวัด เพื่อให้ตนเองหายป่วยเร็วและไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น และให้ทุกจังหวัดเร่งรณรงค์ให้ประชาชนทุกพื้นที่เกิด 4 พฤติกรรมนี้  โดยเน้นใน 4 กลุ่ม คือเด็กนักเรียน วัยทำงาน ผู้มีโรคประจำตัวอ้วนหญิงตั้งครรภ์และเด็กผู้สูงอายุโดยใช้การประชาสัมพันธ์ ผ่านทุกสื่ออย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง อสม. ทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มข้นการทำงาน มั่นใจว่าจะสามารถลดจำนวน คนป่วย คนตายได้

                สำหรับผู้ป่วยไข้หวัด 2009 ที่พบในจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ทีทั้งหมด 1,120 ราย เสียชีวิต 2 ราย  

 

อภิวัฒน์ ฤ ทธิลี - ข่าว

ภาคินัย สุระประจิตร์ - ภาพโหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

สถาปนา มข.ครบรอบ 46 ปี

 

โฮมทีวี - หาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศล  ในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมทั้งทำพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์สายปฏิบัติ อีก 9 รูป อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ขอนแก่น และผู้ล่วงลับไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์     ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศล  ในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปี 2553  ณ มณฑลพิธีสะพานขาว  โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย    อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี  บรรยากาศภายในงาน ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า1,000 คน  พร้อมกันใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 145 รูป  ด้วยใจบริสุทธิ์และศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 

ต่อมา ที่อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ได้ร่วมกันในพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์สายปฏิบัติ อีก 9 รูป   โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ขอนแก่น และผู้ล่วงลับไปแล้ว  อธิการบดีฯ  ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหาร    พระสงฆ์อนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา และประพรมพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก้ผู้เข้าร่วมพิธี

.ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า   ก่อตั้งมหาวิทยาลัยทำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อปี 2484 ขณะที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ขึ้นที่ จ.ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2507 จึงถือเป็นปีแรกของการสถาปนา ต่อมาปี 2509 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 ปัจจุบันมี 22 คณะวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศและระดับอาเซียน มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ทั้ง ความเข้มแข็งด้านการวิจัย ด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัย และศูนย์วิจัยเฉพาะทางสาขาต่างๆ จำนวน 24 ศูนย์ มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และนานาชาติในระดับสูง ในด้านความเข้มแข็งด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ชุมชน และประเทศชาติแล้วกว่า 9 หมื่นคน.

 

โฮมทีวี ข่าว/ภาพแชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

บีโอไอ เผย ปีเสือ เศรษฐกิจฟื้นตัว

โฮมทีวี-บีโอไอ ขอนแก่น มั่นใจบรรยากาศการลงทุน 11 จังหวัดอีสานบนปีเสือ คึกคัก ตามสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจประเทศ ชี้ภาคอุตสาหกรรมขยายกำลังผลิตตั้งแต่กลางปี 52   

                นางสาวชุติมา  พุ่มศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (บีโอไอ ขอนแก่น) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยถึง บรรยากาศและแนวโน้มการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปี 2553 ว่า บรรยากาศการลงทุนปีนี้ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ กอปรกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ อัดฉีดเม็ดเงินตามโครงการไทยเข้มแข็ง เข้าสู่ระบบ ส่งผลกระทบด้านบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

            เครื่องชี้วัดที่สำคัญ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต หลังจากที่ต้องเผชิญปัญหาวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ช่วงไตรมาสแรกปี 52 ต้องปรับลดกำลังผลิตเหลือไม่ถึงร้อย 30-40 ของศักยภาพผลิตทั้งหมด ปรับลดพนักงานให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ แต่สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้น ตั้งแต่กลางปี 52 เป็นต้นมา โรงงานต่างๆขยายกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมเพิ่มเป็นร้อยละ 50 จนถึงร้อยละ 70-80 ของศักยภาพการผลิตในปัจจุบัน

            ที่สำคัญราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญและมีการปลูกในพื้นที่ 11 จังหวัดอีสานตอนบน ปีนี้ ราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทั้งข้าวนาปี อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น เชื่อว่าน่าจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษต

                นอกจากนี้ การทำงานของบีโอไอ ขอนแก่น ได้ปรับกลยุทธ์การทำงานเชิงรุก เน้นการนำข้อมูลเข้าถึงตัวนักลงทุน กระตุ้นให้นักลงทุนเกิดการลงทุนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ ได้เรียนรู้ถึงศักยภาพการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิต ปรับปรุงการผลิต ยกระดับพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

            ที่ผ่านมา มีนักลงทุนทั้งในพื้นที่ ภูมิภาคอื่น รวมถึงนักลงทุนต่างชาติ เข้ามาขอข้อมูลด้านการลงทุนกับบีโอไอ ขอนแก่นสูงมาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ เมื่อผนวกกับปัจจัยภาพรวมเศรษฐกิจประเทศที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนแล้ว โอกาสที่นักลงทุนจะตัดสินใจขอรับส่งเสริมการลงทุนและเกิดการลงทุนในปี 2553 นี้ จึงมีสูงมาก

โฮมทีวี ข่าว/ภาพ

 


แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7” ประกาศความยิ่งใหญ่

"ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7"  ประกาศความยิ่งใหญ่ นักวิ่งจากทุกมุมโลกสนใจเข้าร่วม มากกว่า 50,000 คน จาก 40 ชาติ   EllY KIPYEGO BETT ปอดเหล็กจากเคนย่า ครองแชมป์ วิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ด้วยสถิติ  2 ชั่วโมง 26 นาที 33 วินาที     


การแข่งขันวิ่งรายการ "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  ครั้งที่ 7"  เมื่อวันที่   24 มกราคม 2553     ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นงานวิ่งมาราธอนประจำปีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ดังนั้นปอดเหล็กจากทั่วสารทิศ ทั้งไทยและเทศจึงไม่พลาดที่จะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเอง  แห่ร่วมประชันความอึดกว่า 50,000 คน ทำให้บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กว้างใหญ่ดูแคบไปถนัดตา 

    

การแข่งขันเริ่มจากปล่อยตัวนักวิ่งคุณสุชาติ แจสุรภาพ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย และกรรมมาธิการกีฬาวุฒิสภา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร  ในเวลา 04.30 น.

 

ตามด้วยนายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประธานปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน  ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ในเวลา 05.40 น.

 

ต่อมา  เวลา  06.15 น. นายปราโมทย์  สัจจลักษ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายวิวัฒน์  วิกรานตโนรส  ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5  สสส.  ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน  ระยะทาง 11.55กิโลเมตร

 

ปิดท้ายด้วยเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ในเวลา 08.00 น.

 

นายปราโมทย์  สัจจรักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ศ.เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก  ตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา  ซึ่งในการแข่งขันเดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพในปีนี้   เวียร์  ศุกลวัฒน์  คุณารส  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดารานักแสดงชื่อดังจาก ช่อง 7 สี ก็ได้เข้าร่วมด้วย  

                                                                                               

สำหรับผลการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททั่วไป  (Over All)  และประเภทกลุ่มอายุ(Categories) ซึ่งประเภททั่วไปใช้ Finish Times และประเภทกลุ่มอายุใช้  Net Times ในการตัดสิน


มาราธอนชาย
อันดับ 1 ตกเป็นของ EllY KIPYEGO BETT   จากประเทศเคนย่า  ด้วยเวลา  2  ชั่วโมง  26 นาที  33 วินาที  คว้าเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

ส่วน มาราธอนหญิง  ตกเป็นของ FRIDAH JEPKITE LODEPA TOO จากประเทศเคนย่า ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 54 นาที  59 วินาที  รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

 

ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชาย WILLY  TANUI  หนุ่มผิวหมึกจากประเทศเคนย่า ทำเวลาได้ เวลา 1 ชั่วโมง  7 นาที 48  วินาที คว้าที่ 1 และรับเงินรางวัล 40,000  บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปครอง

 

ส่วนฮาล์ฟมาราธอนหญิง ตกเป็นของ สายฝน  บุญแจ้ง สาวจอมอึดชาวไทย กับสถิติ 1 ชั่วโมง 23  นาที  8 วินาที ทำลายสถิติของปีที่ผ่านมา  รับรางวัล 40,000  บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 

สำหรับการวิ่งที่ติดแชมป์เปี้ยนชิพที่มีผู้เข้าร่วมวิ่งมากที่สุดคือประเภทมินิมาราธอน ก็ตกเป็นของจอมอึดสาวไทย  พัชรี  ไชยทองศรี นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยเวลา 43 นาที 35 วินาที และ PHILIP RONOH จากเคนย่า ด้วยเวลา 35 นาที 15 วินาที รับเงินรางวัลคนละ 10,000  บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ นับเป็นรายการวิ่งที่มีเสน่ห์และสีสันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากนักวิ่งจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ตลอดเส้นทางวิ่งแล้ว ตลอดเส้นทางวิ่งยังมีชาวบ้านร่วมให้กำลังใจแก่นักวิ่ง  มีบริการน้ำดื่ม ผลไม้ให้นักวิ่ง  บางบ้านก็เปิดบ้านบริการห้องสุขา  ทั้งร้องรำทำเพลงเชียร์นักวิ่ง สร้างความคึกคักและความประทับใจแก่บรรดานักวิ่งเป็นอย่างมาก 

 

และจุดเด่นของขอนแก่นมาราธอนที่ได้รับการชื่นชมเสมอมาก็คือ บริการทางการแพทย์ตลอดระยะทาง  และมีบริการนวดให้แก่นักวิ่ง จากทีมแพทย์ พยาบาล และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

นอกจากนี้สีสันที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้มหกรรมการวิ่ง ก็คือ มหกรรมอาหาร ที่บริการให้แก่นักวิ่งทุกคน โดยมีบริษัท ห้างร้านในเมืองขอนแก่นร่วมจัดให้นักวิ่งฟรี 

 

ด้านนายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ซึ่งได้ร่วมวิ่งประเภทมินิมาราธอนครั้งนี้ด้วย กล่าวว่าการจัดการแข่งขันปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายจนทำให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณชาวจังหวัดขอนแก่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับนักวิ่งกันทั้งเมืองจนทำให้เมืองขอนแก่นกลายเป็น "เดอะมาราธอนซิตี้" สำหรับปีหน้าเราจะมาเจอกันอีกกับขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554

 

ทีมข่าว โฮมทีวี  รายงาน

 โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

24 มกราคม 2553

ก๊อฟ แนวร่วม ได้ส่งคำขอพบเพื่อนใหม่บน hi5 มาให้กับคุณ

hi5 Invitation
 
ถึง:
Mr.hometv.addnews

จาก:
ก๊อฟ แนวร่วม

ก๊อฟ แนวร่วม ได้เพิ่มคุณเป็นเพื่อนบน hi5 เราจำเป็นต้องยืนยันว่าคุณรู้จักกับ ก๊อฟ แนวร่วม เพื่อให้คุณเป็นเพื่อนกันได้บน hi5 คลิกที่ปุ่มเพื่อยืนยันคำขอนี้:

 
------------------------------------------------------
Copyright 2002-2008 hi5 Networks, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
55 Second Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ยกเลิกสมาชิก | เงื่อนไขการใช้บริการ

22 มกราคม 2553

เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน “ปี 53”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2553  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นายธีระ  วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2553" ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2553

 

ภายในงานมีพิธีสู่ขวัญข้าว , การแสดงแฟชั่นชุดผ้าไหมไทย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงถึงวิถีการเกษตรของชาวขอนแก่นและชาวอีสาน ในรูปแบบ "ข้าวแกมไหม" ซึ่งหมายถึง  การทำนาปลูกข้าวและทอผ้าไหมไทยอีสาน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น          

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้งานเกษตรภาคอีสานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมีทั้งบริษัท ห้างร้าน องค์กรเอกชน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร รวมกว่า 60 หน่วยงาน เข้าร่วม

 

งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2553 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"Windows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

กพ.จัดทุนเรียนฟรีให้ นศ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการ "UIS" ดึงดูดบัณฑิตเข้าสู่ระบบราชการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนดีมีโอกาสเรียนฟรี เลี่ยงการแข่งขันกับตลาดแรงงาน

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 300 คน รับฟังการบรรยายโครงการ " UIS" ทุนรัฐเพื่อดึงดูดบัณฑิตเข้าสู่ระบบราชการ  จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ.  ที่ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ดร.ชุติมา  หาญเผชิญ  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)  บอกว่า กพ . มียุทธศาสตร์การทำงาน โดยการยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   อีกทั้งปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายต่างๆรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด  

 

 

โครงการทุนรัฐเพื่อดึงดูดบัณฑิตเข้าสู่ระบบราชการ  มีแนวทางดำเนินการ คือ  ์โครงการ ี้ สรียนฟรี ได้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาปี มรู้การศึกาต่อเพื่อให้ได้ที่ทำงานกพ. จะให้ทุนกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 3 ที่มีศักยภาพด้านการศึกษาได้มีโอกาสรับทุนเรียนปี 4 และมีโอกาสเรียนต่อปริญาโทต่างประเทศ โดยไม่ต้องแข่งขันกับตลาดแรงงาน   ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด 55 ทุนจาก12 หน่วยงาน  นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2553โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

สภาอุตสาหกรรรมจังหวัดหนุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่

ที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนนี้ มีการหยิบยกเรื่องของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดมาหารือ  เบื้อต้นจะสนับสนุนให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด หรือ กรีน อินดัสทรี ไม่สร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมพร้อมเล็งพื้นที่อำเภอโนนศิลา และอำเภอหนองเรื่อง เป็นสถานที่ดำเนินการ

 

ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานประชุมคณะ

กรรมการสภา ประจำเดือนมกราคม  ที่ประชุมได้หยิบยกเรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดขึ้นมาหารือ  โดยที่ผ่านมาจากการหารือพบว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยขณะนี้ต้องยอมรับว่าทิศทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นในระยะ 2 ปีนี้ เติบโตเร็วมาก หากไม่มีการควบคุมการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อนาคตจะก่อตั้งแบบกระจัดกระจาย ไร้ทิศทาง จนอาจนำไปสู่การเกิดมลภาวะแบบไร้ทิศทาง แต่หากมีการจัดตั้งนิคมฯ รวมโรงงานอุตสาหกรรมไว้ที่เดียว จะทำให้ควบคุมได้ง่าย

 

นายวิทูรย์  กล่าวว่า  สภาเห็นด้วยในการจัดตั้งนิคมฯ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อแม้ คือต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาด หรือ กรีน อินดัสทรี ไม่สร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศ น้ำ หากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะเราจะไม่เปิดรับ และนิคมฯ ที่จะเกิดนี้ ขอให้เป็นเฉพาะโรงงานเอสเอ็มอีเท่านั้น เพราะวันนี้ขอนแก่นมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก่อตั้งในพื้นที่เป็นจำนวนมากแล้ว ส่วนสถานที่ก่อตั้งจะต้องอยู่ห่างจากเขตเมืองไม่น้อยกว่า 25 กม. ซึ่งขณะนี้เล็งไว้ 2 จุด คือโซน อำเภอโนนศิลา และโซน อำเภอหนองเรือ

 โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services