25 พฤษภาคม 2553

เปิดเทอมนี้ มข. คึกคัก

โฮมทีวี-ผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่นคึกคัก จับมือออกบู๊ทขายสินค้าต่างๆ
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับเปิดเทอมภาคการศึกษาใหม่ปีนี้

หลังจากนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 23-24
พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ร่วมกันจัดงาน
"shop สะดวก ผ่อนสบาย สไตล์กรุงไทย" บริเวณข้างศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์
มข. ซึ่งมีบริษัทกรุงไทย จำกัด มหาชน
ร่วมมือกับบริษัทต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ออกบู๊ทขายสินค้าต้อนรับเปิดเทอม
โดยสินค้าที่จัดแสดงมีเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และรถยนต์


สำหรับโปรโมชั่นการขายสินค้าต้อนรับเปิดเทอมของงาน "shop สะดวก
ผ่อนสบาย สไตล์กรุงไทย" ราคาปกติ
แต่จะเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนนานกว่าปกติ

สิกิตตรี เกิดมงคล , วิทวัส โยธา ข่าวโฮมทีวี รายงาน

เทศบาลจัดกิจกรรมคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันรอบพิเศษ

โฮมทีวี-รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่นนำทีม
เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่ชุมชนเจ้าพ่อเกษมเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

นายสุภัฐวิทย์ ธารชัย
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
ลงพื้นที่ชุมชนเจ้าพ่อเกษม เพื่อร่วมพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน
พร้อมทั้งนำเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคเข้ามอบให้กับครอบครัว
นางสาวเฉลิม แซ่ว่อง
อยู่กับหลานอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้พิการได้รับเบี้ยความพิการจากเทศบาลนครขอนแก่น

บ้านของนางสาวเฉลิม มีสภาพบ้านเก่าทรุดโทรม
เทศบาลนครขอนแก่นจึงมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
พร้อมกับซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้มั่นคง

ธงไชย มนตรี ข่าวโฮมทีวี รายงาน

คืบหน้าโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่

โฮมทีวี-เทศบาลนครขอนแก่นจัดเวทีโสเหร่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ของชุมชนที่โรงเรียนบ้านตูม

ชาวบ้านชุมชนบ้านตูม กว่า 20 คน
ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น
ในประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ของชุมชนและรักษาความสะอาดที่สาธารณะ
ตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบอำนาจให้แต่ละชุมชนรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดชุมชน
ของตนเอง จากการดำเนินงานปีที่ผ่านมาพบปัญหาสวนสาธารณะแต่ละชุมชนยังไม่สะอาด
เวทีโสเหร่ครั้งนี้
มีขึ้นเพื่อให้ชาวชุมชนได้มีส่วนร่วมกับเทศบาลสร้างเมืองขอนแก่นให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ธงไชย มนตรี ข่าวโฮมทีวี รายงาน

สัมมนา "จะแข่งอย่างไร เมื่อใครๆ ก็ทำหอพัก"

โฮมทีวี- ธุรกิจหอพัก
อพาร์ทเมนต์ในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันมากขึ้น
คาดว่าจะในอนาคตอาจเกิดปัญหาหอพัก และอพาร์ทเมนต์มีมากเกินความต้องการ

ศูนย์พัฒนากลยุทธธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับชมรมผู้ประกอบกิจการหอพักและอพาร์ทเมนท์ จังหวัดขอนแก่น
จัดสัมมนา"จะแข่งอย่างไร เมื่อใครๆ ก็ทำหอพัก"
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก
อพาร์ทเมนต์และผู้สนใจทั่วไปได้ทราบข้อมูลผลการศึกษาภาพรวมของหอพัก
และอพาร์ทเมนต์จากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลจากการสำรวจตลาดของหอพัก
และอพาร์ทเมนต์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลจากการสำรวจของ ศูนย์พัฒนากลยุทธธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบว่าจำนวนหอพักในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าจำนวนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งที่สร้างเสร็จให้เข้าพัก และทั้งที่กำลังสร้าง
จึงเป็นสัญญาณแสดงถึงการอิ่มตัวของตลาดหอพัก
และมีความเป็นไปได้สูงว่าผู้ประกอบธุรกิจหอพัก
อพาร์ทเมนต์ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแข่งขันกันสูงขึ้นและมีรายได้จากการประกอบธุรกิจน้อยลง

ศรัญญา สีหาโคตร , วิทวัส โยธา ข่าวโฮมทีวี รายงาน

สถานการณ์ทั่วไปจังหวัดขอนแก่นกลับสู่ภาวะปกติ

โฮมทีวี-สถานการณ์จังหวัดขอนแก่นวันนี้กลับสู่ภาวะปกติ
สถานที่ราชการและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เปิดให้บริการปกติ
ขณะที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ
ศอฉ.ขยายเวลาเคอฟิวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ประกาศเคอร์ฟิวต่ออีก 24
จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 25-39พ.ค. ซึ่งมีจังหวัดขอนแก่นรวมอยู่ด้วย
โดยปรับเวลาเคอร์ฟิวตั้งแต่ 24.00-04.00 น.
เนื่องจากมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างสถานการณ์ก่อวุ่นวายอยู่
ทั้งนี้ศอฉ. ย้ำให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ

สำหรับสถานการณ์จังหวัดขอนแก่นวันนี้กลับสู่ภาวะปกติ สถานที่ราชการต่างๆ
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งและ ห้างสรพสินค้าต่างๆ เปิดให้บริการตามปกติ

จากการสอบถามพนักงานธนาคารกรุงเทพสาขาศรีจันทร์ พบว่า
ธนาคารกรุงเทพสาขาศรีจันทร์ ได้รับความเสียหายทั้งด้านนอกและด้านใน
โดยขณะนี้กำลังปรับปรุงตัวอาคารอยู่
และคาดว่าตู้เอทีเอ็มด้านหน้าธนาคารสามารถให้บริการประชาชนได้ในสัปดาห์หน้า

มีรายงานข่าวว่า วันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายมานิต วัฒนเสน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้เสนอวาระเพื่อทราบต่อครม.โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด
ช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย ได้แก่

1.นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ให้นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าฯขอนแก่นรักษาราชการ

2.นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ให้นายชาญวิทย์ วสยางกูร ที่ปรึกษา 10 ด้านการบริหาร รักษาการ

3.นายชวน ศิรินันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ให้นายวิชิต ชาตไพสิฐ ที่ปรึกษา 10 ด้านความมั่นคง รักษาการ

4.นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ให้นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ รองผู้ว่าอุดรรักษาราชการแทน

มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. เป็นต้นไป

สิกิตตรี เกิดมงคล , วิทวัส โยธา ข่าวโฮมทีวี รายงาน

24 พฤษภาคม 2553

มข.เปิดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ขุมความรู้การปกครองท้องถิ่นไทย

โฮมทีวี-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ฤกษ์เปิดอาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนาท้องถิ่นไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เช้าวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 8 นาฬิกา 9 นาที คณะพราหมณ์
กองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง ประกอบพิธีพราหมณ์
ในพิธีเปิดอาคารที่ทำการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะนาฏศิลป์ รำถวายมือ บูชาเทวดา บูชาฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2550 ตามมติสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและการวิจัย
บริหารงานในรูปแบบองค์กรในกำกับและเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตรได้แก่ สาขาการปกครองท้องถิ่น
สาขาการจัดการการคลัง และสาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง
ในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร สาขาการปกครองท้องถิ่น
และสาขาการบริหารงานตำรวจและชุมชน บัณฑิตของวิทยาลัยที่จบออกไป
ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ

อาคารที่ทำการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด ศูนย์กลางการเรียนรู้ โอ่อ่า ทันสมัย
ประหยัดพลังงาน บนฐานภูมิปัญญาไทย
สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 3 พันคน

ภายในแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อาทิ โถงกลางและห้องประชุมใหญ่
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก มีด้านหน้าเป็นกระจก
มองออกไปเห็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ริมถนนมิตรภาพ , ส่วนห้องเรียนและสำนักงาน
เป็นอาคารรูปพัด แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ ,
ส่วนที่สามได้แก่ห้องสมุดอิเลคทรอนิครูปทรงกระติบข้าว
แสดงถึงความอิ่มเอมด้วยปัญญาและความรู้

"การที่ประเทศไทยจะพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งก้าวหน้าเฉกเช่น นานา
อารยประเทศได้นั้น
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองและพึ่งพาตนเองได้นั้น
ถือว่าเป็นปัจจัยฐานรากอันสำคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
การที่จะให้เป้าหมายสำคัญนี้บรรลุวัตถุประสงค์ "การศึกษา" และ
"การพัฒนาคน" จึงแป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด"....ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี 24 พฤษภาคม 2553


สิกิตตรี เกิดมงคล , วิทวัส โยธา ข่าวโฮมทีวี รายงาน

เทศบาลนครขอนแก่นจัดเวทีโสเหร่ การรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ

โฮมทีวี-เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดเวทีโสเหร่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดสวนสาธารณะและการสร้างสวนหย่อมบนถนน

ที่ตลาดโนนทัน 3 เทศบาลนครขอนแก่นจัดเวทีโสเหร่
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดสวนสาธารณะและการสร้างสวนหย่อมบนถนนตามชุมชนต่างๆ
โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบอำนาจให้แต่ละชุมชนรับผิดชอบดูแลสะอาดสวนสาธารณะในชุมชนของตน
จากการดำเนินงานปีที่ผ่านมาพบปัญหาสวนสาธารณะในแต่ละชุมชนไม่สะอาด
จึงเกิดการโสเหล่ชุมชนเพื่อถกปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหา

พ่อเพ็ชร ประธานชุมชนโนนทัน กล่าวถึงปัญหาที่พบในแต่ละชุมชนว่า
แต่ละชุมชนขาดความร่วมมือในการดูแลสวนสาธารณะและสวนหย่อมบนถนน
ทำให้ตอนนี้สวนสาธารณะและสวนหย่อมบนถนน สกปรกขึ้นและมีขยะในบริเวณนั้น
และอีกปัญหาหนึ่ง จากการจัดอบรมดูงานต่างจังหวัดของเทศบาลนครขอนแก่น
สวนสาธารณะและสวนหย่อมบนถนนจังหวัดอื่นสวยมาก ไม่เหมือนจังหวัดเรา
ซึ่งต้องยอมรับว่าจังหวัดขอนแก่นมีงบประมาณในการดูแลส่วนนี้น้อย
ดังนั้นคนในแต่ละชุมชนต้องร่วมมือกันมากกว่านี้ในการพัฒนาสวนสาธารณะของชุมชนตนให้สวยงามและน่าอยู่ต่อไป

ศรัญญา สีหาโคตร , สิกิตตรี เกิดมงคล ข่าวโฮมทีวี รายงาน

เทศบาลนครขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก

โฮมทีวี-รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้านพัก

นายสวัสดิ์ เพ็งวงษา ชาวชุมชนโนนทัน 2
รับมอบเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือจากนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักไม้สองชั้นในชุมชนโนนทัน 2
ของนายสวัสดิ์ เพ็งวงษา
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ระดมรถดับเพลิงกว่า 5 คัน
ช่วยกันฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง จากการสอบสวนทราบว่า
ลูกชายของนายสวัสดิ์ ซึ่งมีสติไม่สมบูรณ์
ได้จุดเทียนทิ้งไว้แล้วออกไปนอกบ้าน จากนั้นไฟได้
ลามไปยังเศษผ้าที่อยู่ใกล้ๆ ไฟได้ลุกลามจนสร้างความเสียหายแก่บ้านพัก

นอกจากการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยบ้านที่ถูกไฟไหม้ครั้งนี้แล้ว
เทศบาลนครขอนแก่นยังรับดูแลให้เข้าอยู่ในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันด้วย

ธงไชย มนตรี ข่าวโฮมทีวี รายงาน

ปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยเมืองขอนแก่น

โฮมทีวี-ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นปล่อยแถวรวมใจอาสาสมัครตำรวจบ้านและชุมชน
ร่วมกันดูแลความปลอดภัยเมืองขอนแก่น

เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา(21 พ.ค.53) ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 4
นายปราโมทย์ สัจรักษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในงานรวมใจอาสาสมัครตำรวจบ้านและชุมชน
กว่าพันคนได้ร่วมใจกันเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชุมชน
โดยเฉพาะในยามวิกาล
เพื่อป้องกันเหตุจากผู้ไม่หวังดีที่อาจฉวยโอกาสสถานการณ์ขณะนี้
ก่อความวุ่นวายในลักษณะการป่วนเมือง หรือด้วยความคึกคะนอง
รวมทั้งมิจฉาชีพที่จะประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชน
โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานตำรวจ ฝ่ายปกครอง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น
ร่วมแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยชุมชนของตนเองให้มีความปลอดภัย

ธงไชย มนตรี ข่าวโฮมทีวี รายงาน

สรุปความเสียหายศาลากลางกว่า 250 ล้านบาท

โฮมทีวี-ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
สรุปความเสียหายเพลิงไหม้ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รวมกว่า 250 ล้านบาท

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (22 พ.ค.53) นายปราโมทย์ สัจรักษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
ร่วมแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ 19 ที่ผ่านมา ที่มีกลุ่ม นปช. กว่า 4 พันคน
บุกเข้าทำลสายและเผาอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ทั้งสองหลัง
รวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

สรุปความเสียหาย เฉพาะในส่วนของศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่า
ตัวอาคารเสียหายต้องทุบทิ้งและสร้างใหม่ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 180
ล้านบาท ส่วนอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ไฟได้ทำลายอาคารสำนักงานบริเวณชั้น 1 และชั้น 2
จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงกว่า 40 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายอีก 6 คัน

ข้าราชการของหน่วยงานราชการที่ได้รับความเสียหาย 14 หน่วยงาน
ต้องย้ายไปทำงานในสำนักงานชั่วคราว เช่น
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นและสรรพสามิตจังหวัดย้ายไปทำงานที่สำนักงานชั่วคราว
ที่อาคารปริ๊นออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ หรือโรงหนังปริ๊นเก่า ,
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ย้ายไปทำงานที่สำนักงานชั่วคราว วัดธาตุ
พระอารามหลวง ริมบึงแก่นนคร , ตำรวจสันติบาล หน่วยงานด้านความมั่นคง
ย้ายไปทำงานที่ห้องคลังสมอง ชั้นสอง ศาลากลางหลังใหม่ ,
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ย้ายไปทำงาน ที่ชั้น 1
อาคาร ด้านหน้าศาลากลางหลังใหม่ , และยังมีหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วย
ย้ายไปทำงานที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

ในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
ทางผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
ได้สรุปรายงานความเสียหายเสนอต่ออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทราบแล้ว
และจนถึงขณะนี้ เครื่องส่งของสถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่น ,
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 98.5 และเอฟเอ็ม 99.5
ได้รับความเสียหาย ทั้งหมดยังไม่สามารถออกอากาศได้


นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า
สถานการณ์ในจังหวัดขอนแก่น ยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากมีข่าวว่า
กลุ่มนปช.จะเผาเมืองอีกขณะนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจได้ว่าดูแลควบคุมสถานการณ์ได้

พลตำรวจตรี ศักดา เตชะเกรียงไกร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
เปิดเผยว่า ขณะนี้ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุเผาศาลากลางจังหวัดและสถานีโทรทัศน์
NBT แล้ว 29 ราย และพบว่าผู้ต้องหาบางส่วนมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด
เช่น อำเภอกุดรัง และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
และอำเภอรอบนอกในจังหวัดขอนแก่น
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกุมมาดำเนินคดี
พร้อมนำภาพถ่ายของผู้ก่อเหตุเผาสถานที่ราชการไปติดประกาศตามอำเภอต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนที่รู้จักหรือรู้เบาะแส
แจ้งเข้ามาว่าภาพผู้ต้องหารายนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหน
เพื่อจะได้ติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ธงไชย มนตรี , ชรินทร์ เซียวศิริกุล ข่าวโฮมทีวี รายงาน

21 พฤษภาคม 2553

พิพากษาความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน

โฮมทีวี-ศาลแขวงขอนแก่นมีคำพิพากษาให้จำเลย 13 คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่19 พ.ค.ที่ผ่านมามีความผิดตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   

  

ที่ห้องพิจารณาคดี  ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น  มีคำพิพากษาความผิด นายวีระศักดิ์  บุณยทรรศนีย์ กับพวกรวม 13 คน ตามความผิดต่อพระราชกำหนด การบริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน)  คือ 1. จำเลยทั้ง 13 คน ออกนอกสถานเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  2. จำเลยทั้ง 13 คนมั่วสุมกัน ที่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อันเป็นการมั่วสุม ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฏหมายพระราชกำหนด การบริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

โดยให้จำเลยทั้ง13 คน มีความผิด 2 กระทง ตามความผิดข้างต้น ให้จำเลยทั้ง 13 คน จำคุกคนละ 2 ปี และปรับ 40,000 บาท แต่จำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงลดโทษให้กึ่งหนิ่ง คือ จำคุก 1 ปี ปรับคนละ 20,000 บาท  และศาลเห็นว่าเป็นการกระทำผิดครั้งแรก จึงให้รอลงอาญาไว้ คน ละ 2 ปี

 

.ต.ต.ศักดา เตชะเกียรไกร รอง ผบช.ภาค 4 กล่าวว่า จำเลยทั้ง 13 คนที่ศาลแขวงได้พิพากษา ตามความผิด ข้างต้นนั้น 1 ในจำเลย 13 คน อาจจะมีส่วนร่วมในการเผาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่19 พ.ค. ที่ผ่าน แต่ตอนนี้ทางตำรวจพยายามรวบรวมพยานหลักฐาน รูปภาพ และจะออกหมายจับ ไปเรื่อยๆ  ตอนนี้ทางตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แล้วจำนวนหนึ่ง และจะขยายผลการจับกุมไปถึงผู้สั่งการในเหตุการณ์เผาศาลากลาง ในจังหวัดขอนแก่นและอำเภอข้างเคียงต่อไป

 
ทีมข่าวโฮมทีวี รายงาน

ร้านสะดวกซื้อ ปั๊ม ปิดไวขึ้น

โฮมทีวี-การประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ส่งผลให้ร้านสะดวกซื้อและสถานีบริการน้ำมันที่เคยเปิดให้บริการตลาด 24 ชั่วโมง  ต้องปรับเวลาเปิดให้บริการ

 

เช่น เทสโก้ โลตัส  สาขาบ้านดอน ขณะนี้ได้เลื่อนเวลาการเปิดและปิดให้บริการ  จากเดิมซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  เป็นเปิด  09.00 น. - 17.00 น.  ส่วน เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส เปิด 08.00 น. - 17.00 น. เช่นเดียวกับเทสโก้ โลตัสทุกสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และอีก 23 จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ของการประกาศเคอร์ฟิว เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน รองรับสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  ซึ่งผู้บริหารเทสโก้โลตัส  ย้ำว่า  จะเปิดให้บริการตามเวลาปกติทันที ที่สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ

 

นอกจากนี้ยังพบว่า ปั๊มน้ำมันหลายแห่งในตัวเมืองปิดบริการตั้งแต่ช่วงบ่าย  บางแห่งทางเจ้าของปั๊มแจ้งว่าน้ำมันหมด  ส่วนบางแห่งก็ปิดเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย  เพราะเหตุการณ์เผาศาลากลางและสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันที่ 19 ที่ผ่านมานั้นรุนแรงมาก 

 

สำหรับปั๊มน้ำมันที่ประกาศปิดเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันนั้น  เป็นปั๊มที่ ปตท.ลงทุนเอง ส่วนปั๊มที่กำหนดเวลาเปิด-ปิดตามเวลาเคอร์ฟิวส์ เป็นของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ลงทุนเอง  

 

 ธงไชย   มนตรี  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 

รถปรับอากาศสายขอนแก่น-กทม. ได้รับผลกระทบจากเคอร์ฟิว

โฮมทีวี-การประกาศเคอร์ฟิวทั่วกรุงเทพมหานครและอีก 20 กว่าจังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลกับผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสารประจำทางที่ต้องลดจำนวนเที่ยวการเดินทางหลังเวลาตามประกาศ

 
บรรยากาศการเดินทางของประชาชนที่สถานีรถปรับอากาศตั้งแต่มีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นดูบางตา เนื่องจากบางคนไม่มั่นใจว่าสามารถเดินทางตอนกลางคืนได้หรือไม่ จึงตัดสินใจยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

ขณะที่ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทาง ต่างยกเลิกเที่ยวการเดินทางในช่วงเวลาตามประกาศเคอร์ฟิว  นายอัมพร รังเอ้   เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารรถปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น บอกว่า ทุกบริษัทได้ยกเลิกเที่ยวรถที่จะเข้ากรุงเทพฯ หลังเวลาบ่ายสาม เนื่องจากต้องใช้เวลาเดินทางรวมกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งทันกับเวลาที่ ศอฉ.ประกาศเคอร์ฟิวในเขตกรุงเทพฯ พอดี 

 

ด้านผู้จัดการบริษัท ชาญทัวร์ สาขาขอนแก่น  บอกว่า  ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ส่งผลต่อยอดผู้โดยสารลดลงจากช่วงปกติ กว่าร้อยละ 30 

 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า  ยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสาร ให้มั่นใจว่าจะสามารถเดินทางถึงจุดหมายได้โดยสะดวกและปลอดภัย

 

ธงไชย  มนตรี  ทีมข่าวโฮมทีวี รายงาน

สภาพโดยทั่วไปในตัวจังหวัดขอนแก่นวันนี้ เกือบเข้าสู่ภาวะปกติ

โฮมทีวี-หน่วยงานราชการบางแห่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขาถนนกลางเมือง  และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า  เปิดทำการปกติ  ขณะที่พาณิชย์ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่นและการประปาส่วนภูมิภาคยังคงปิดทำการ 

 

โรงเรียนที่หยุดการเรียนการสอนในวันนี้  มีโรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  โรงเรียนสนามบิน  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ยังคงเดินทางมาโรงเรียนตามปกติ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีคำสั่งหยุดเรียน

 

โรงแรมต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น  มีลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ 

 

สำหรับห้างสรรพสินค้าในขอนแก่น  ส่วนใหญ่เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้า  และมีกำหนดปิดห้างก่อนเวลา เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการประกาศเคอร์ฟิว

 
นักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่มาจากเดนมาร์ค  เขาตั้งใจจะไปจับจ่ายซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ในขอนแก่น เมื่อเจอกับสถานการณืแบบนี้  ก็ทำให้พวกเขารู้สึกไม่ดีต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  และมาเที่ยวขอนแก่นในครั้งนี้ไม่สนุกเหมือนครั้งก่อนๆ

 

ขณะที่ชาวขอนแก่นหลายคนก็รู้สึกไม่สบายใจ ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในบ้างเมือง และกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติ  ซึ่งอย่างไรก็ตาม  บางคนก็ยังเห็นด้วยกับการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และหวังว่าเหตุการณืจะกลับคืนสู่ภาวะปกติในเร็ววัน                           

 

 สิกิตตรี  เกิดมงคล ,  วิทวัส  โยธา  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 

 

 

20 พฤษภาคม 2553

สรุปสถานการณ์ในขอนแก่น 20 พ.ค.53

โฮมทีวี - ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคมเป็นต้นมา ทีมข่าวโฮมทีวี ติดตามสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายหลังจากที่มีการจุดไฟเผายางรถยนต์และเหตุการณ์บานปลายจนนำไปสู่การบุกขึ้นเผาอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น , สถานีโทรทัศน์ NBT , ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาศรีจันทร์ และสาขาถนนหน้าเมือง

วันนี้(20 พ.ค.53) นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผวจ.ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด พบว่า ตัวอาคารและห้องทำงานหลายห้องถูกเผาวอด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติราชการได้ นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของทางราชการและรถควบคุมผู้ต้องหาถูกเผาวอดรวมหลายคัน

การรักษาความปลอดภัย วันนี้มีการเพิ่มอาสารักษาดินแดน จำนวน 200 คน จากจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

ส่วนที่อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 98.5 และสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ พบว่าตัวอาคารสำนักงานและเครื่องส่งโทรทัศน์-เครื่องส่งวิทยุ ถูกเผาวอดทั้งอาคาร รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่บางคันถูกเผาและทุบกระจกหน้า ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายของตัวอาคารเพราะเกรงว่าตัวอาคารอาจทรุดและถล่มลงมาได้

นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 สั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หยุดงานอย่างไม่มีกำหนด และมีการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยเพราะตลอดคืนเนื่องจากที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นซ้อนจักรยานยนต์มาป่วนเปี้ยนทางด้านหน้าของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1หลายครั้ง

ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีจันทร์ สาขาประชาสโมสร และสาขาหน้าเมือง ได้รับความเสียหายและปิดทำการชั่วคราว นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประสานไปยังธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งให้หยุดทำการและปิดระบบรวมทั้ง ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นปิดให้บริการโดยไม่มีกำหนด


ส่วนสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่างปิดทำการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวด

ขณะที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียนสนามบิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และวิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น ประกาศปิดการเรียนการสอนในวันที่ 20-21 พฤษภาคม และจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม

ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงวันนี้มีการนำโลงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมหน้าบ้านนายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ อดีต รมช.คมนาคม เมื่อเย็นวานนี้มาแห่ตามถนนในตัวเมือง ก่อนมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี

รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงบ่ายวันนี้ กำลังทหาร 500 นายพร้อมอาวุธ เข้าควบคุมพื้นที่สวนรัชดานุสรณ์ได้แล้ว และติดตามความเคลื่นไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างใกล้ชิดหากพบว่าจะไปก่อเหตุที่ใดก็จะมีการป้องกันทันที


สำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่กลุ่มนปช.เผายางรถยนต์ในจุดต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น ทำให้เกิดเกิดกลุ่มควันขึ้นบนท้องฟ้า ซึ่ งศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ออกมาเตือนอันตรายจากการเผายางรถยนต์ ว่าการเผายางรถยนต์ทำให้เกิดสารพิษและสารก่อมะเร็งออกมาในบรรยากาศ ซึ่งเป็นสารที่มีอนุภาคเล็กๆ เมื่อผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสูดอากาศเข้าไป สารจะเข้าสู่ปอดทำให้เกิดมะเร็ง อีกทั้งทำให้ผู้ที่เป็นหอบหืด แบะโรคหัวใจ มีอาการหอบหืด และโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก หญิงมีครรภ์ และสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมลูก เนื่องจากสารพิษจะออกมาพร้อมกับน้ำนมแม่ด้วย ที่สำคัญ การเผายางรถยนต์ยังเป็นการปล่อยโลหะหนักเข้าสู่บรรยากาศอีกด้วย ซึ่งผู้ที่จะได้รับอันตรายมากที่สุด คือผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีการเผายางรถยนต์ ชาวบ้าน และ ผู้ป่วยในบริเวณใกล้เคียง

การประกาศเคอร์ฟิวในจังหวัดขอนแก่นนั้น ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.ประกาศให้ทุกจังหวัดที่มีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ 23 จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดขอนแก่น ห้ามออกจากเคหสถานต่อไปอีก 3 วัน แต่มีการเปลี่ยนแปลงเวลา คือ 21.00 น. – 05.00 น. ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรัฐบาลยังคงยืนยันว่าการประกาสเคอร์ฟิว จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาความไม่สงบสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังมีปัญหาก่อความไม่สงบและต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป


ทีมข่าวโฮมทีวี รายงาน

19 พฤษภาคม 2553

ศูนย์กรมอุตุนิยม วิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น แนะทุกหน่วยงานเตรียมรับมือน้ำท่วม


โฮมทีวี-ศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น แนะทุกหน่วยงานเตรียมรับมือน้ำท่วม

 

จากที่ฤดูร้อนปีนี้ส่งผลภัยแล้งไปในหลายพื้นที่  ทำให้ปีนี้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ  และแม่น้ำ บึง คลองต่างลดระดับน้ำผิดปกติจากทุกปี  ทำให้ในส่วนภาครัฐกังวลเกี่ยวกับเรื่องของฤดูกาลจะคลาดเคลื่อนและผิดปกติจากทุกปี  ซึ่งทีมข่าวโฮมทีวีได้สอบถามศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น  เกี่ยวกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ  ซึ่งยืนยันว่าหน้าฝนปีนี้จะเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมเหมือนทุกปี และปริมาณน้ำฝนก็คงที่


ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน .ขอนแก่น  ย้ำให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเตรียมแนวทางในการรับมือปัญหาน้ำท่วม  และขอให้ประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุทางท้องถนน  รวมถึงการระมัดระวังตัวเองเวลาที่มีฝนฟ้าคะนอง


สิกิตตรี  เกิดมงคล  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

ขอนแก่นมอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนา ชีวิตคนพิการ

 

โฮมทีวี-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  มอบเงินกู้ยืมเงินให้แก่ผู้พิการ จำนวน 20 คน เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  มอบเช็คเงินกู้ยืมแก่ผู้พิการที่กู้ยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จำนวน 20 คน รวมเป็นเงิน 532,400 บาท 

 

การมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากพระราช

บัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ..2550โดยรัฐบาลให้เงินงบประมาณ มายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อจัดกองทุนขึ้นมาส่งเสริมศักยภาพอาชีพของผู้พิการ  ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการนั้น  ไม่จำกัดอายุและเพศ  และผู้กู้ยืมเงินจะมีวงเงินให้กู้ถึง 40,000 บาท  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาถึงความจำเป็นของผู้กู้ยืมเงินแต่ละคนในการอนุมัติให้กู้ยืม 

 

นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นยังมีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้พิการอีกหลายโครงการ  เช่น  การพัฒนาระบบอักษรเบลล์  การสอนการใช้ไม้เท้า  การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมูป่า  และการซ่อมบ้านสำหรับผู้พิการซึ่งอยู่ในช่วงกำลังดำเนินโครงการ

           

สิกิตตรี  เกิดมงคล , ชรินทร์  เซียวศิริกุล ข่าวโฮมทีวี รายงาน

ขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

 

โฮมทีวี-จ.ขอนแก่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด ประจำปี 2553 เพื่อทราบแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

 

นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยนายจำรัส  ศักดิ์จิรพาพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอแนะมาตรการ ส่งเสริม  ผลักดัน ให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการ และจะต้องสอดคล้องไปในทิศทางการพัฒนาระบบราชการเดียวกัน

 

การดำเนินการที่ผ่านมา  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ได้มีการสอบถามเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในจังหวัดต่างๆ พบว่าจังหวัดต่างๆยังไม่มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน จึงจัดการประชุมขึ้นเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของการควบคุมภายใน

 

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของจังหวัด  อีกทั้งทราบแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ทำให้ทราบปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และให้คณะผู้ทำงานกำหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและลุล่วงไปด้วยดี

 

 

จิราภา   สาหร่ายทอง , ธงไชย  มนตรี ข่าวโฮมทีวี รายงาน

ทส.ใช้ จ.ขอนแก่นเป็นสถานที่ร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่ง ชาติ

 

โฮมทีวี- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 2555 ที่ จ.ขอนแก่น

 

ที่โรงแรม พูลแมน ราชาขอนแก่น นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำ (ร่าง)แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ส.2553 2563  ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 และได้จัดทำแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2553 2563  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรวมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน  และเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในระยะเวลา 10 ปี บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่า  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญระดับโลก ซึ่งนานาประเทศจำเป็นจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหา สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก และคาดการณ์ถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดเช่นการละลายของภูเขาน้ำแข็งและธารน้ำแข็ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในมหาสมุทร การก่อตัวรุนแรงของภัยธรรมชาติ เป็นต้น  

 

สำหรับ  ยุทธศาสตร์แห่งชาติเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2551 2555 เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือ ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ

1.สร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ

2.สนุบสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซบนพื้นฐานของการพัฒนาที่นยั่งยืน

3.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.สร้างควมตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5.เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6.พัฒนาการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความพร้อมให้กับประเทศในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากาารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยดำเนินการบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

ชรินทร์ เซียวศิริกุล  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

เทศบาลนครขอนแก่นติดตามเทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ่

 

โฮมทีวี- ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ เทศบาลนครขอนแก่น จัดเวทีชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้ และติดตามประเมินผลภาระกิจของเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ การกระจายอำนาจสู่ชุมชน

 

เวทีโสเหล่ภายใต้โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ มีขึ้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจของเทศบาลนครขอนแก่น ในเวทีโสเหล่ครั้งนี้มีการหารือเกี่ยวกับภารกิจปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนในเขตเทศบาล  เวทีโสเหร่ครั้งนี้ มีการหารือเกี่ยวกับภารกิจปรับปรุงภูมิทัศมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน ในเทศบาลนครขอนแก่น

 

ธงไชย  มนตรี   ข่าวโฮมทีวี รายงาน

คืบหน้าสถานการณ์การชุมนุม ของกลุ่มคนเสื้อแดง ขอนแก่น


โฮมทวี- ความเคลื่อนไหวล่าสุด กลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่น ณ เวลา 16.00 น.  มีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งรวมตัวกันที่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์  ท่ามกลางเจ้าหน้ากว่า1 กองร้อย  ดูแลความสงบ  ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ขอความร่วมมือไม่ให้ชุมนุม  

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(18 พ.ค.53)  กลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่น ยังคงรวมตัวกันที่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังจากที่ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น หรือ ศอ รส. ขอนแก่น ยึดเครื่องกระจายเสียงและเวทีปราศัยของกลุ่มคนเสื้อแดงที่กำลังถ่ายทอดเสียงการปราศัยจาก แกนนำ นปช.ที่แยกราชประสงค์ ทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงไม่พอใจ และได้เดินทาง มาประท้วง ที่ ค่ายศรีพัชรินทร (มทบ.23)เพื่อขอเวทีและเครื่องกระจายเสียงคืน

 

กลุ่มคนเสื้อแดงยัง กระจายอยู่รอบๆบริเวณประมาณ 200 คน ได้รวมตัวกันพร้อมจับกลุ่มพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์  การทำงานของรัฐบาลที่ใช้กำลังเข้าปราบปราม กลุ่ม นปช.เสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ กทม.  ว่าป็นการกระทำที่รุนแรง และเรียกให้รัฐบาลนั้นรีบยุบสภา กลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่น เตรียมพร้อม จะเดินขบวนไปยื่นหนังสือ ถึง พล.ต.สมชาย อัครวิณิชชา ผบ มทบ.23 ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  เรียกร้องให้ทหารยุติการเข้าสลายการชุมนุมของ พี่น้องนปช. ที่กรุงเทพฯ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา

 

 ด้านตำรวจภูธรภาค 4 ได้มีคำสั่งให้นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีพ.ต.ท.จินดา  เทพยศ   รองหัวหน้าชุดสลายฝูงชน ตำรวจภูธรภาค 4 หัวหน้าชุด นำกำลังตำรวจ 1 กองร้อย จำนวน 150 นาย กระจายอยู่ตามพื้นที่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ พร้อมนำรถควบคุมผู้ต้องขังมาจอดไว้ 2 คัน  และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยวาจาสุภาพ เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          

นายพยัต  ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มคนเสื้อแดงว่า การรวมกลุ่มกันในพื้นที่ที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉินนั้นมีข้อกำหนดอยู่ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามโดยยึดความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงบางคนก็เข้าใจและยอมเดินทางกลับ แต่ก็มีบางคนยืนยันว่าจะอยู่ชุมนุมต่อไป

 

ทีมข่าวโฮมทีวี รายงาน

17 พฤษภาคม 2553

เตรียมจัดงานสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจหอพัก

โฮมทีวี-ชมรมผู้ประกอบกิจการหอพักและอพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญผู้ประกอบธุรกิจการหอพักและอพาร์ทเมนต์ ร่วมสัมมนา จะแข่งอย่างไร เมื่อใครๆ ก็ทำหอพัก

 

ชมรมผู้ประกอบกิจการหอพักและอพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น ร่วมกับศูนย์พัฒนากลยุทธธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญผู้ประกอบธุรกิจหอพักและอพาร์ทเมนท์ ร่วมสัมมนา จะแข่งอย่างไร เมื่อใครๆ ก็ทำหอพัก ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางแผนงานบริหารกิจการ สำหรับธุรกิจหอพัก อพาร์ทเมนต์ ในปีการศึกษา 2553 และเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านธุรกิจเกี่ยวกับการใช้เช่าที่พักอาศัยและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน

 

วิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนากลยุทธธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , อาจารย์จักกฤช เจียวิริยบุญมา กรรมการศูนย์ฯ , อาจารย์นรชิต จิรสัทธรรม อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ , และนายพินิจพล ประดับชาติ ประธานชมรม ผู้ประกอบกิจการหอพักและอพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น

 

ปัจจุบัน ธุรกิจหอพัก อพาร์ทเมนต์ ในจังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ประกอบการเดิมที่ขยายธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจลงทุน  ส่งผลให้มีหอพัก-อพาร์ทเมนต์ใหม่ๆ เกิดขึ้นทั่วเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา

 

ขณะเดียวกัน  มีผลการศึกษา การสำรวจตลาดและรวบรวมข้อมูลอุปสงค์-อุปทาน หอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า เริ่มมีสัญญาณที่แสดงถึงการอิ่มตัวของตลาดหอพักให้เห็น และมีความเป็นไปได้สูง ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การแข่งขันในธุรกิจบริการให้เช่าหอพัก จะมีความรุนแรงขึ้น

 

และในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่นี้  นายพินิจพล ประดับชาติ ประธานชมรม ผู้ประกอบกิจการหอพักและอพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น แนะนำให้นักศึกษาเลือกพักอาศัยในหอพักที่มีความสะดวก ปลอดภัย อยู่ในแหล่งชุมชน และที่สำคัญ ต้องเป็นหอพักที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

สิกิตตรี  เกิดมงคล  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 

 

ขอนแก่นสรุปผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร

โฮมทีวี- หลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น สรุปผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปี2552/2553 รอบที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งพบว่ามีปัญหาภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่การเกษตรมีความคาดเคลื่อนจากผลผลิตการเกษตร

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมชลประทาน และ กรมการข้าว  จัดการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปี2552/2553 รอบที่ 2  ซึ่งได้ข้อสรุปว่า การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่น ทีทำให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนพื้นที่การเกษตรมากกว่าการทำการเกษตร  จึงทำให้พื้นที่ทางการเกษตรไม่ตรงตามผลผลิตที่ได้ 

 

อีกทั้งจากการสำรวจภาพถ่ายพื้นที่ทางการเกษตรจากดาวเทียมธีออส  พบว่า  มีปัญหาในการวัดผลที่คาดเคลื่อน  เนื่องจากดาวเทียมธีออสถ่ายได้เฉพาะพื้นที่ชลประทาน  ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรน้อยกว่าพื้นที่ทางการเกษตรในความเป็นจริง   จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับภาพถ่ายพื้นที่ทางการเกษตรจากดาวเทียมธีออส 

 

ที่ประชุม จึงเสนอให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่  ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลจริงในการติดตามผลภาพถ่ายพื้นที่ทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรได้อย่างแม่นยำ

 

ศรัญญา   สีหาโคตร ,  ชรินทร์   เซียวศิริกุล  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยว

โฮมทีวี-จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นอย่างยิ่งใหญ่  เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวควบคู่กับการแข่งขันกีฬา

 

ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  จังหวัดขอนแก่น  นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายมนตรี บุณยพรหม  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น  นายกลชัย ทองโสภิต  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  และนายอดิเทพ พจนา  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด  แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2553 ที่สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด 

 

กิจกรรม ประกอบด้วย  การประกวดภาพถ่าย การประกวดวาดภาพสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  การประกวดอาหารอีสานลาบแซ่บและปลานึ่งจิ่มแจ่ว  การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด  การแข่งขันฟุตบอลชายหาด  และการแข่งขันไตรกีฬา  ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม   ส่วนในวันที่ 23 พฤษภาคม มีการประกวดแอโรบิค แดนซ์  ส่วนภาคกลางคืนมีการแสดงดนตรีโปงลาง คอนเสิร์ตลูกทุ่งและหมอรำซิ่ง แม่ราตรี ศรีวิไล  เป็นต้น 

 

งานมหกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น มีขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี 2551-2553  เป็นปีการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และจัดขึ้นเพื่อเสริมการท่องเที่ยวภาคเอกชน  และมุ่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และเสริมรายได้ของชุมชน  ซึ่งคาดว่าในอนาคตประชาชนและนักท่องเที่ยวจะมองว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่น่าสนใจและน่ามาเที่ยว  และสำหรับการเลือกสถานที่จัดงาน  ที่บึงหนองโครตจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น

 

 

สิกิตตรี  เกิดมงคล  ,  ธงไชย  มนตรี  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

อุตุเตือนระวังภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

โฮมทีวี-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน .ขอนแก่น เตือนประชาชนให้ระวังภัยจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในช่วงปลายฤดูร้อน

 

นายทวีวัฒน์ นิลเพชรรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน .ขอนแก่น เตือนประชาชนให้ระวังภัยจากสภาพภูมิอากาศในเดือนพฤษภาคมว่า  เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงปลายฤดูร้อน ย่างเข้าฤดูฝน  ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนและระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงหน้าฝน  ซึ่งลูกหลานต้องคอยดูแลผู้สูงอายุเพราะอาจเกิดเจ็บป่วยได้ง่าย

  

ส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้  จังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิสูงถึง 38-40  องศาเซลเซียส  ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว ที่มีอุณหภูมิสูง 38-41 องศาเซลเซียส  และคาดว่าปีหน้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส  ซึ่งจะส่งผลให้บางพื้นที่มีฝนตกและลมกระโชกแรง

 

ส่วนปัญหาโลกร้อนที่ทุกหน่วยงานจับตามองเกี่ยวกับปัญหาน้ำแข็งขั้วโลกละลาย  นายทวีวัฒน์ นิลเพชรรัตน์  กล่าวย้ำว่า  ตอนนี้ทั่วโลกต่างประสบปัญหาเหมือนกันคือ ทุกประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ซึ่งตอนนี้น้ำแข็งก็เริ่มละลายแล้ว  แต่โอกาสที่น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายแล้วน้ำทะเลขึ้นสูงและท่วมโลกเป็นไปได้น้อย  เพราะฤดูกาลเปลี่ยนแปลงตลอด เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว  ทำให้น้ำแข็งที่ละลายตัวสามารถแข็งตัวได้ใหม่ จึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล  แต่ทั้งนี้ทุกคนก็ต้องช่วยกันลดโลกร้อน  ไม่เช่นนั้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 

สิกิตตรี  เกิดมงคล   ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 

 

คืบหน้ากลุ่มเสื้อแดงขอนแก่น

โฮมทีวี-กลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นรวมตัวกันวอนให้รัฐบาลหยุดทำลายประชาชน หลังจากที่รัฐบาลจะประกาศ เคอร์ฟิว และเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา

 

หลังจากที่จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.)ให้เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  เป็นเขตพื้นที่ที่มีความร้ายแรงในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น  กลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นมีการรวมตัวที่สวนรัชดานุสรณ์   ประมาณ 100 คน จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์  การทำงานของรัฐบาลที่ใช้กำลังเข้าปราบปราม กลุ่ม นปช.เสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ ว่าป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและเรียกให้รัฐบาลนั้นรีบยุบสภา และมีตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่นเข้า มาทำความเข้าใจกับกลุ่มคนเสื้อแดงดังกล่าว ว่าตอนนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน แล้ว อยากให้กลุ่มคนเสื้อแดงดังกล่าว สลายการชุมนุม เพราะถือว่าผิดกฏหมาย พรก.ฉุกเฉิน ที่ห้ามชุมนุม เกิน 5 คน

 

นอกจากนี้  ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ 6 คันรถ  เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าประตูค่ายศรีพัชรินทร์ มลฑลทหารบกที่ 23  โดยหนึ่งในผู้ชุมนุมบอกกับผู้สื่อข่าวว่า  การมารวมตัวกันครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจตัวแทนที่กำลังเข้าไปเจรจากับศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น หรือ ศอ รส. ขอนแก่น เพื่อขอเวทีและเครื่องกระจายเสียงซึ่งทางกลุ่มฯ ใช้ถ่ายทอดเสียงการปราศัยจาก แกนนำ นปช.ที่แยกราชประสงค์ คืน  และบอกกลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่น ชุมนุมอย่างสงบสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ถ้าจะจับก็ให้ไปจับนายกฯ ที่สั่งฆ่าประชาชน กลุ่มคนเสื้อแดง จะยังชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป

 

 ธงไชย มนตรี  , ชรินทร์ เซียวศิริกุล ข่าวโฮมทีวี รายงาน