27 มีนาคม 2555

หารือขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน


นายแพทย์วิทยา  ชาติบัญชาชัย  ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด   กล่าวในการประชุมสื่อร่วมกับภาคีเครือข่าย  ที่โรงพยาบาลขอนแก่น  ว่าการประชุมครั้งนี้  ต่อเนื่องมาจากการเสนาเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  สื่อมวลชนช่วยได้อย่างไร  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา    เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการต่อในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์วิทยา  ชาติบัญชาชัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สื่อมวลชนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้เป็นอย่างดี  สื่อสามารถช่วยให้สังคมตระหนักถึงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นับวันมีมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยมีผลการศึกษาแอลอกอฮอล์กับการบาดเจ็บในช่วงเทศบาลวันหยุดยาย  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ  โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว  มีจำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรงเพิ่มขึ้น 1.8 เท่า   ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี  ที่ดื่มสุราสูงสุดถึง 4.4 เท่า 

หากประชาชนมีเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งมาได้ ทั้ง 3 ช่องทาง  ได้แก่ ทาง Facebook สภอ.เมืองขอนแก่น  หรือทางอีเมล traffickhonkaenpollic@Gmail.com  หรือเบอร์โทรศัพท์ 081-392-4545

พัฒนาสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์


ที่อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนายจักรี  สุจริตธรรม  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น     ทั้งนี้มี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมมือดังกล่าว

ซึ่งการพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์  ให้มีความรู้และศักยภาพในการรับผิดชอบด้านการเงินการบัญชี  ร่วมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  อันจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายจักรี  สุจริตธรรม  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   กล่าวว่า  เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นและระยะยาว  ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน   อีกทั้งจะนำไปสู่การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่างๆ

หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือเสร็จสิ้น  ตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย  ก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก  พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณอีกด้วย

MOU จัดตั้งศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น


พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น  มีขึ้นที่ห้องประชุมศาลแขวงขอนแก่น  โดยศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับ บมจ.กสท.โทรคมนาคม  เพื่อจัดทำโครงการศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น  ด้วยระบบบริการ CAT Hosted PBX (แคท – โฮสเทด – พีบีเอ็กซ์)  เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนทางเลือกใหม่  ในการเชื่อมโยงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  การให้บริการข้อมูลนี้เป็นคำแนะเบื้องต้นของการมาติดต่อศาล  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่มีการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการแล้ว

โดยมีผู้แทนทั้งสองฝ่าย คือ นายเอกชัย  มณีรัตน์โรจน์  ผู้พิการษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  และนายศุภกิจ  ยอดแก้ว  ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือ  ลงนามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย  และได้รับเกียรติจากนายโสรส  สุวรรณเนตร  ผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานในพิธี
  
นายศุภกิจ  ยอดแก้ว  ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือ    กล่าวว่า  การบริการจะสามารถโทรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการความปลอดภัยของข้อมูลและความคล่องตัวในการใช้งาน
  
โครงการจัดตั้งศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น  เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลก่อนรับบริการของศาลแขวงขอนแก่นได้อย่างสะดวกสบาย

ผักปรับราคาขึ้นช่วงหน้าร้อน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการลงพื้นที่ตลาดบางลำภู จังหวัดขอนแก่น  และได้สอบถามราคาผักในช่วงหน้าร้อนปีนี้  แม่ค้าร้านป้าน้อย ขายผัก  เปิดเผยข้อมูลว่า  ในช่วงหน้าร้อนทุกปี  ผักจะมีราคาแพง  ส่วนใหญ่ผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาหมด  แต่ที่ขึ้นราคามากที่สุดในปีนี้ คือ ขึ้นฉ่าย  จากเดิม  กิโลกรัมละ 70 บาท ปรับเป็น กิโลกรัมละ 90  บาท   และผักชี  จากเดิมไม่ถึงกิโลกรัมละ 40 บาท  ปรับเป็น 50 บาท

เนื่องจากอุณหภูมิร้อน ส่งผลให้เกษตรกรปลูกผักลำบากขึ้น ต้องดูแลเอาใจใส่และซื้อปุ๋ยมาบำรุงเป็นพิเศษ  อีกทั้งมีผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงจึงทำให้ผักเกือบทุกชนิดปรับตัวขึ้น

แม่ค้าร้านป้าน้อย ขายผัก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ผู้บริโภคที่มาซื้อผักส่วนใหญ่ในช่วงปิดเทอมเป็นแม่บ้าน  กับผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร  ต่างรับได้กับราคาผักที่แพงขึ้น  แต่ส่วนใหญ่จะบ่นเรื่องมะนาว  เพราะปรับขึ้นสูงมาก ลูกเล็ก 4 บาท ลูกใหญ่ 7 บาท  เนื่องจากผลผลิตมะนาวในภาคอีสานมีน้อยลง

ด้านราคาไข่ไก่ พ่อค้าร้านประสิทธิ์ค้าไข่  กล่าวว่า  ช่วงปิดเทอมทุกปีไข่ไก่จะปรับตัวลง  ซึ่งปีนี้ไข่ไก่มีราคาลดลงทุกเบอร์ 20-30ทำให้พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายไข่ไก่และผู้บริโภคไม่เดือดร้อนกับราคาไข่ไก่เหมือนช่วงต้นปี

สำหรับการรับไข่ไก่มาจำหน่ายที่ตลาดบางลำภู พ่อค้าร้านประสิทธิ์ค้าไข่  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ได้รับไข่ไก่มาจำหน่ายจากเบทาโกร ขอนแก่น และฟาร์มไข่ไก่ในขอนแก่น  โดยจะสั่งไข่ไก่ล็อตใหม่ประมาณ 500 แผง  มาจำหน่ายในตลาด  ซึ่งแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม  แต่ก็มีลูกค้า อาทิ แม่บ้าน  ผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งรายเล็ก รายใหญ่ มาซื้อ  ทำให้ได้กำไรมากในแต่ละวัน

ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจขก.


ที่ห้องประชุมพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายสมบัติ   ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ และ  นายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ

โดยตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานต่อที่ประชุม  ถึงภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาว่า  เศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ  โดยประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นถึง 23%   ส่วนในภาคอุตสาหกรรม  โรงงานผลิตเครื่องดื่มต่างๆในจังหวัด สามารถผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น 28อีกทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ มีการลงทุน มีการก่อสร้าง ขยายตัวในจังหวัด 6-7%

แต่อย่างไรก็ตามด้านภาคเกษตรในจังหวัด  ยังคงทรงตัว เนื่องจากเกษตรกรยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวและมันสำปะหลังไม่คุ้มทุนที่เสียไป  จึงวอนขอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ปัญหาเงินเฟ้อ ที่หลายฝ่ายกังวลจะส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในภาวะขาลง  ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  จังหวัดขอนแก่นมีภาวะเงินเฟ้อสูงถึง 48% แต่ยังอยู่ในขั้นปกติ

ประชาชนฝ่าการเดินรถทางเดียว ถ.เทพารักษ์


ทีมข่าวโฮมทีวีลงพื้นบริเวณถ.เทพารักษ์   เพื่อสำรวจจุดแจ้งประกาศจากเทศบาลนครขอนแก่นและสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น  ที่ติดเครื่องหมายจราจรและป้ายผ้าประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนเดินรถทางเดียว ถ.เทพารักษ์  ตั้งแต่สี่แยกถ.ประชาสโมสรถึงสามแยกถนนหน้าส่วนราชการ  และห้ามประชาชนขับรถเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกถนนเทพารักษ์ กับถนนหน้าส่วนราชการ ก่อนออกถนนประชาสโมสร

ซึ่งจากการสังเกต พบว่า ยังคงมีประชาชนฝ่าฝืนขับรถเลี้ยวซ้ายบริเวณถนนหน้าส่วนราชการ ออกถนนประชาสโมสร ตลอดทั้งวัน  ทำให้ประชาชนที่ฝ่าฝืน โดนใบสั่งจากตำรวจจราจร

ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามข้อมูลจาก นายสุทัศน์ ศรีลับซ้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ที่อยู่ประจำจุดขณะนั้น ให้ข้อมูลว่า  ได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบให้เดินรถทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555  โดยมีทั้งป้ายจราจรแบบมาตรฐานสากล  และป้ายผ้าขนาดใหญ่  แต่ก็ยังมีประชาชนที่ฝ่าฝืนขับรถเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกถนนเทพารักษ์ กับถนนหน้าส่วนราชการ ก่อนออกถนนประชาสโมสรทุกวัน  วันละไม่ต่ำกว่า 100 คน

ด้านเหตุผลการเดินรถทางเดียว ช่วงถนนเทพารักษ์  สามแยกถนนหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดการจราจรติดขัด  ในช่วงช่วงและเย็น  เนื่องจากบริเวณนี้เป็นเส้นทางเดินรถบัสโดยสาร รถยนต์  และรถจักรยายนต์ ทำให้การจราจรติดขัดได้ง่าย

ธ.ก.ส.มอบอุปกรณ์สนับสนุน ร.ร.ธนาคาร ธ.ก.ส.มอบอุปกรณ์สนับสนุน ร.ร.ธนาคาร


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดขอนแก่น จัดพิธี มอบอุปกรณ์สนับสนุนโรงเรียนธนาคารต้นแบบ ปีบัญชี 2554 ที่ห้องอาหารตี๋น้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี ตัวแทนจากสถานศึกษาที่มารับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารต้นแบบหลายสถาบันเข้ารับมอบ พร้อมกันนี้ยังมีสักขีพยาน  เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น  รวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัด

ในพิธีมอบทุน นายสามารถ เผ่าภูไทย  เป็นประธานมอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารต้นแบบ  แก่ตัวแทนสถานศึกษา 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  อาทิ  โรงเรียนบ้านซำจำปา  อ.สีชมพู // โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์  อ.ชุมแพ  และโรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง ในพิธีมอบอุปกรณ์ นอกจากพิธีรับมอบจะอยู่ในรูปแบบกันเอง เสร็จสิ้นพิธียังมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น  โดยจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมมูลค่าทั้งหมด 420,000 บาท  เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ได้ขยายผลจัดห้องธนาคารในโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีความสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ด้านธุรกรรมทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม หากมีสถานศึกษาในจังหวัดประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารต้นแบบ  สามารถติต่อสอบถามและสมัครได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พัฒนาวิชาชีพพยาบาลกู้ชีพที่โรงพยาบาลขอนแก่น   พยาบาลวิชาชีพจากสถานบริการสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาจากทั่วปประเทศ จำนวน 75 คน  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ   ช่วยพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  มีความสำคัญเพราะการเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะจากโรคหัวใจและหลออดเลือด  และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของประเทศไทย  ส่งผลต่อการสูญเสียสุขภาวะและเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งระบบการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล  และการดูแลที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนับว่าเป็นเวลาที่มีค่ามากที่สุด  แต่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรมืออาชีพจำนวนมาก  ที่สามารถปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


ทั้งนี้นโยบายของชาติ  ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน  มุ่งหวังที่จะป้องกันภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด  และประชาชนต้องเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ตามนโยบาย 2 เร็ว 2 ดี  คือโทรแจ้งเหตุเร็ว  ชุดปฏิบัติการออกไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร็ว  และนำส่งรักษาต่อไปยังโรงพยาบาลเร็ว  คุณภาพบริการดีทั้งในสภาวะภัยพิบัติ การอบรมดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยผลักดันวิชาชีพพยาบาลกู้ชีพได้อย่างมีสิทธิภาพมากขึ้น.


สส.ขกเขต 7 ยืนปัดฝุ่น พรบ.จัดตั้ง จ.ชุมแพ


นายสุชาย  ศรีสุรพล  ส.ส.ขอนแก่นเขต 7 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการประชุมสมัยสมัยมัญสภาผู้แทนราษฎรที่จะถึงนี้ เตรียมเสนอวาระของการจัดตั้งจังหวัดชุมแพ จังหวัดที่ 78 ของประเทศไทย เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและรับร่างในร่าง พรบ.ดังกล่าว เนื่องจากเป็นวาระที่ถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งที่ผ่านมา จนกระทั่ง พรบ.จัดตั้ง จ.บึงกาฬ ได้รับการพิจารณาจากสภาฯ
โดย ร่าง พรบ.ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนและผลักดันจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีการกำหนด จำนวน ส.ส.ในพื้นที่รวม 2 คน ซึ่งปัจจุบันเป็น ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย คือนายสมศักดิ์  เกียรติสุนนท์ ประธานรัฐสภา และ ตนเอง ขณะที่พื้นที่อำเภอนั้นจะรวม เอา อ.ชุมแพ,ภูเวียง,สีชมพู,หนองนาคำและ ภูผาม่าน ของ จ.ขอนแกน รวมทั้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มาจัดตั้งเป็นจังหวัดชุมแพ รวม 6 อำเภอ และมี จำนวน ส.ส.ได้ 2 คน โดยมั่นใจว่า แรงผลักดันของประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมไปถึงการพิจารณาร่วมของ ส.ส.จะสามารถผลักดันให้เกิดจังหวัดที่ 78 ของไทยได้สำเร็จ
นายสุชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมของจังหวัดชุมแพ เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเพราะปัจจุบันการติดต่อราชการที่ จ.ขอนแกน ระยะทางรวมหลายร้อยกิโลเมตร ขณะที่งบประมาณจัดตั้งจังหวัดที่จะใช้ประมาณ 6,000 ล้านบาทจะมีการจัดสรรลงทุกอำเภอๆละ 1,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาจังหวัดชุมแพให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นประตูสู่ภาคอีสานในเส้นทางที่เดินทางมาจากภาคเหนือและภาคกลางตอนล่าง อย่างไรก็ตามหากที่ประชุมสภาฯผ่านมติดังกล่าวก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจาก ร่าง พรบ.จัดตั้ง จ.ชุมแพนั้นคาบเกี่ยวกับ ร่าง พรบ.จัดตั้ง จ.ภูเวียง ในสมัยที่ พล.อ.จารุภัทร  เรืองสุวรรณ อดีต กกต.เคยเสนอมาแล้วก่อหน้านี้ในสมัยของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 

21 มีนาคม 2555

ชี้แจงปรับค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 233 บ. เริ่ม 1เม.ย.นี้นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ชี้แจงกับนายจ้างและลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง องค์ลูกจ้างในเขต จ.ขอนแก่น ภายหลังที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มประมาณ 40 % จากอัตราค่าจ้างเดิม  ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นได้ปรับวันละ 167 บาท  เป็นวันละ 233 บาท  ซึ่งมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่จะถึงนี้ 

โดยนายนายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์  กล่าวว่า ในจังหวัดขอนแก่นมีบางแห่งที่ขึ้นค่าจ้างตามกำหนดแล้ว  ส่วนอีกหลายๆแห่ง  คาดว่าจะปรับขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2555  ทั้งแรงงานไทยและต่างด้าวปรับขึ้นเท่ากันหมด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของสถานประกอบกิจการ  จึงได้จัดโครงกรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตามนโยบายให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท  โดยมีนายทรงพล  จำปาพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน

นอกจากนี้ในการประชุม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ยังได้ชี้แจงถึงความหมายของคำว่าค่าจ้าง   รวมถึงเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการปรับค่าจ้าง  และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการจ้างแรงงานอีกด้วย

มอบใบประกาศฯนักขับรถมืออาชีพ


ตามที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการฝึกอบรมโครงการนักขับรถมืออาชีพจังหวัดขอนแก่น (รถพ่วงลากจูง) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจให้มีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักขับรถมืออาชีพ (รถพ่วงลากจูง)ที่สถานบัน สอนฝึกหัดขับรถ ไอดีไดว์เวอร์ ขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติ จาก นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบใบประกาศและให้โอวาท สำหรับ นักเรียน โครงการดังกล่าว

โครงการนักขับรถมืออาชีพจังหวัดขอนแก่น (รถพ่วงลากจูง) รุ่นที่ 3 นี้ มีนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ทั้งสิ้น 30 คน และได้มีบริษัทขนส่ง ชั้นนำภายในประเทศ ได้ติดต่อรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เข้าร่วมทำงานจากบริษัท อาทิเช่น บ.ดับเบิ้ล เอ จำกัด ,บ.ขนส่งเชื้อเพลิง , บ.พงษ์ระวี และ อีกหลายบริษัท ที่แจ้งความจำนง

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา


นายเนาวรัตน์  ปานสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทำสวนยางพาราจังหวัดขอนแก่น  กล่าวในการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา  ที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น ว่า  ขณะนี้ราคายางพาราตกต่ำกิโลกรัมละ 80 บาท  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกยางเป็นอย่างมาก   ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 3 ล้านไร่  ส่วนในจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 30,000 ไร่  ซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถกรีดยางเพื่อส่งจำหน่ายได้ประมาณ 10,000 ไร่  โดยปลูกมากที่อำเภอกระนวน    ซึ่งยางพาราที่ปลูกในจังหวัดขอนแก่น  จะสามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ 60 ตันต่อเดือน 

ทั้งนี้การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา  มีนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในการประชุมโครงการดังกล่าว   พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงเกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่ได้รับผลกระทบ  

นอกจากนี้นายเนาวรัตน์  ปานสุวรรณ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในอนาคตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จะเป็นแหล่งส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของประเทศ   เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 13 ล้านไร่  โดยพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดในประเทศไทย ประมาณ 17 ล้านไร่

เตรียมพร้อมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม


นายวิรุฬห์  ฤกษ์ธนะขจร  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  ขอนแก่น  กล่าวในการประชุมเครือข่ายสิ่งแวดล้อม เรื่องเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง  เตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ที่ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อม ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำชีตอนบน  5 จังหวัด  คือขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวลำภู  กาฬสินธุ์และมหาสารคาม  

โดยจะมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน  ในพื้นที่เสี่ยงคุณภาพน้ำที่สำคัญ  คือ แม่น้ำพองและแม่น้ำชี จ.ขอนแก่นและมหาสารคาม  และตรวจสอบประจำปี  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบในพื้นที่ปีละ 4 ครั้ง

สำหรับสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำพองในวันที่ 20 มีนาคม 2555  พบว่าแม่น้ำพองโดยรวมคุณภาพอยู่ในภาวะปกติและอยู่ในเกณฑ์  ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายยังอยู่ในภาวะปกติ  คือมีค่าอยู่ระหว่าง 3.6-4.1  แต่อยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  เพราะหากมีค่าลดลงต่ำกว่านี้  จะเสี่ยงต่อผู้ที่เลี้ยงปลาในแม่น้ำพอง 

ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศ  ในจังหวัดขอนแก่นตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี  ไม่มีปัญหาด้านอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย

รองผู้ว่าฯ เร่งเยียวยาภัยแล้ง


นายทรงพล จำปาพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวโฮมทีวี  ว่าขณะนี้ตนรู้สึกเป็นห่วงชาวบ้านบางชุมชนในจังหวัดขอนแก่นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากฤดูร้อน  ที่ส่งผลให้มีบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง  ซึ่งขณะนี้ในฐานะที่ตนดูแลด้านการบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด  ได้เรียกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาประชุมเร่งด่วน  เพื่อเร่งเยียวยาความเสียหายดังกล่าว 

นอกจากนี้นายทรงพล  กล่าวเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน  รวมถึงระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บและผลผลิตทางการเกษตรในช่วงหน้าร้อนนี้

เวทีศึกษาระบบรถ BRT ขก.


หลังจากที่ทุกฝ่ายในจังหวัดขอนแก่น อาทิ ส่วนราชการ และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมมือกันศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT  เพื่อนำมาปรับใช้ในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา  ล่าสุดศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดสัมมนาชี้แจงผลการศึกษาดังกล่าว  เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย ในสังคมขอนแก่น  อาทิ  ประชาชนทั่วไป  ผู้ประกอบการรถสองแถว  เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด  นักวิชาการ  และส่วนราชการจังหวัด

โดยมีนักวิชาการบรรยายผลการศึกษา  ซึ่งผศ.ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า  สิ่งที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการใช้ BRT ในเมืองขอนแก่น  คือ สะดวก รวดเร็ว ไร้มลพิษ  ลดปัญหารถติด  ลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน  แต่สำหรับข้อเสีย  ตนยอมรับว่าโครงการดังกล่าวหากสร้างจริง  ต้องใช้งบประมาณสูง มากกว่า 1,200 ล้านบาท  จึงต้องอาศัยภาคเอกชนร่วมลงทุนเพื่อให้ระบบนี้เกิดขึ้นจริงในอนาคต  อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนรถสองแถว  ทำให้มีจำนวนรถสองแถวลดลง  แต่จะไม่กระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการรถสองแถวแน่นอน

ทั้งนี้ผศ.ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง  กล่าวถึงความคืบหน้าการออกแบบสถานีจอดแล้วจร  สำหรับที่นั่งรอผู้โดยสารรถ BRT  ว่าทางศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  ออกแบบให้สถานีมีความทันสมัย สวยงาม  สะอาด  และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ  รวมทั้งเปิดพื้นที่ใกล้ๆสถานีเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้จำหน่ายสินค้า

นอกจากนี้ ด้านตัวแทนผู้ประกอบการรถสองแถวในจังหวัดขอนแก่นและประชาชนทั่วไปได้เสนอแนะถึงผลดีและผลเสียโครงการดังกล่าวอีกด้วย

คืบหน้าการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ นครขอนแก่นเกมส์ ครั้งที่ 30


นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยถึงปัญหาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติขอนแก่นเกมส์ที่ผ่านมา  ในการประชุมคณะกรรมอำนวยการแข่งขันคนพิการแห่งชาติ  ครั้งที่ 30 ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  ว่าปัญหาที่พบมี 4 ประเด็นหลักๆ  ได้แก่   ปัญหาการจราจรในจังหวัดขอนแก่น  ที่ติดขัด  ปัญหาผู้ชมเข้าชมการแข่งขันในในแต่ละการแข่งขันจำนวนน้อย  อีกทั้งป้ายบอกทางไปยังสนามแข่ง  มีไม่เพียงพอ   และระยะที่ห่างกันเกินไประหว่างสนามแข่งขัน

สำหรับการประชุมความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ นครขอนแก่นเกมส์  เรื่องการขนส่งภายในจังหวัด  ทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการแข่งขัน  ได้แก่  การจัดรถรับ-ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไป-กลับจากที่พักไปปสนามการแข่งขัน รวมถึงผู้แทนสมาคม ผู้ตัดสิน ที่จะเดินทางจากที่พักไปยังสนามแข่งด้วย  และจัดรถรับ-ส่งในวันพิธีเปิด-ปิด ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ซึ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30   จะมีขึ้นในวันพุธที่ 21 มีนาคมที่จะถึงนี้  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่ 16.30 น. โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มาเป็นประธานในพิธีเปิด  จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  ไปร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งไปให้กำลังใจนักกีฬาและผู้จัดการแข่งขัน  

19 มีนาคม 2555

สัมมนาที่ดินโซนทองคำ 2 (แก้ไขข่าว)


ที่โรงแรมราชาวดี  รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เหล่านักธูรกิจและผู้มีความสนใจเกี่ยวกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น  เข้าร่วมการสัมมนาที่ดินโซนทองคำ ภาค 2  ขึ้น โดยเนื้อหาใจความสำคัญ ของการสัมมนาครั้งนี้   ซึ่งงานนี้มีนักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดังและประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น  มาร่วมสัมมนาให้ความรู้กับผู้เข้างาน  อาทิ   ตัวแทนเมืองเอกคอนโด // ตัวแทนจากประตูเมืองคอมเพล็กซ์   โครงการถนนคนเดินมะลิวัลย์   //ตัวแทน  Sen-Park   10. ตัวแทน  Firenze มอลล์ที่สวยที่สุดแห่งใหม่   // ตัวแทนตลาดต้นตาล   //  จอมพล Complex  //โรงแรม   Centara Khon Kaen   // ตัวแทน V.I.P Home & Zentara Ville  และ  Metro Condo  

 ทั้งนี้เหล่านักธุรกิจได้พูดคุยถึงทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจบ้านจัดสรรและแหล่งที่ชอปปิ้งจะขยายตัวเพิ่มเป็นวงกว้างจากเดิมที่โตในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นปัจจัยบวกจะมีนักลงทุนทั้งจากคนในพื้นที่และพาสเนอร์จากต่างๆถิ่นจะมีคนสนใจร่วมลงทุนมากเนื่องจาก  จังหวัดขอนแก่นจะเติบโตปัจจัยบวก หลายโครงการ  อาทิ  รถไฟสายด่วน  ,รถไฟรางคู่  และรถบีอาร์ที ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในงานายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับนายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายชาญณรงค์  บุริสตระกูล  ผู้จัดการศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน เป็นผ็นำหารสัมมนาในครั้งนี้

ด้านนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ    กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจและนักลงทุน  ที่จะมาลงทุนในจังหวัดขอนแก่น  และทราบถึงราคาซื้อขายที่ดินในจังหวัดขอนแก่น

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจในขอนแก่นและภาวการณ์ก่อสร้างเมืองขอนแก่นล่าสุด  โดยอาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวถึงจำนวนที่อยู่อาศัยในปี 2554 -2555  โซนตำบลศิลา  มีจำนวนที่อยู่อาศัยเพิ่มมากที่สุด เป็นอันดับ 1  จำนวน 3,533 หลัง รองลงมาโซนบ้านเป็ด เมืองเก่า พระลับ และบ้านค้อ //  ส่วนโซนที่มีการเจริญเติบโตอาคารพาณิชย์มากเป็นอันดับ 1  ได้แก่บ้านเป็ด  อีกทั้งโซนบ้านเป็ดยังเป็นโซนที่มีการก่อสร้างหอพักมากที่สุด   และสำหรับราคาซื้อขายที่ดินในจังหวัดขอนแก่น  ราคาประเมินที่แพงที่สุด  คือ โซนถนนศรีจันทร์  ในราคาตารางวาละ 200,000 บาท

16 มีนาคม 2555

เดินหน้าขยายความพอเพียงในชุมชน


พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม  78 คน  ร่วมอบรมกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี  และได้กล่าวมอบแนวทางการดำเนินการของพัฒนาการจังหวัด  ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเครื่องมือที่ทำให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข  ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมในชุมชนต่างๆ 

ทั้งนี้ด้านการจัดอบรม นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  การอบรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความรู้แก่พัฒนาการจังหวัด  เพื่อนำไปขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสำหรับจังหวัดขอนแก่น  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2552  โดยในปี 2555 ได้จัดทำโครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  อยากให้ประชาชนทุกคนในชุมชนตระหนักถึงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะหากชุมชนใดก็ตามปฏิบัติตาม  จะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็ง มีความสามัคคี  และอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

สัมมนาที่ดินโซนทองคำ ภาค 2


ที่โรงแรมราชาวดี  รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เหล่านักธูรกิจและผู้มีความสนใจเกี่ยวกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น  เข้าร่วมการสัมมนาที่ดินโซนทองคำ ภาค 2  ขึ้น โดยเนื้อหาใจความสำคัญ ของการสัมมนาครั้งนี้   ซึ่งงานนี้มีนักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดังและประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น  มาร่วมสัมมนาให้ความรู้กับผู้เข้างาน  อาทิ   ตัวแทนเมืองเอกคอนโด // ตัวแทนจากประตูเมืองคอมเพล็กซ์   โครงการถนนคนเดินมะลิวัลย์   //ตัวแทน  Sen-Park   10. ตัวแทน  Firenze มอลล์ที่สวยที่สุดแห่งใหม่   // ตัวแทนตลาดต้นตาล   //  จอมพล Complex  // โรงแรม   Centara Khon Kaen   // ตัวแทน V.I.P Home & Zentara Ville  และ  Metro Condo  

 ทั้งนี้เหล่านักธุรกิจได้พูดคุยถึงทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจบ้านจัดสรรและแหล่งที่ชอปปิ้งจะขยายตัวเพิ่มเป็นวงกว้างจากเดิมที่โตในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นปัจจัยบวกจะมีนักลงทุนทั้งจากคนในพื้นที่และพาสเนอร์จากต่างๆถิ่นจะมีคนสนใจร่วมลงทุนมากเนื่องจาก  จังหวัดขอนแก่นจะเติบโตปัจจัยบวก หลายโครงการ  อาทิ  รถไฟสายด่วน  ,รถไฟรางคู่  และรถบีอาร์ที ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในงานายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับนายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายชาญณรงค์  บุริสตระกูล  ผู้จัดการศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน เป็นผ็นำหารสัมมนาในครั้งนี้

ด้านนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจและนักลงทุน  ที่จะมาลงทุนในจังหวัดขอนแก่น  และทราบถึงราคาซื้อขายที่ดินในจังหวัดขอนแก่น

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจในขอนแก่นและภาวการณ์ก่อสร้างเมืองขอนแก่นล่าสุด  โดยอาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวถึงจำนวนที่อยู่อาศัยในปี 2554 -2555  โซนตำบลศิลา  มีจำนวนที่อยู่อาศัยเพิ่มมากที่สุด เป็นอันดับ 1  จำนวน 3,533 หลัง รองลงมาโซนบ้านเป็ด เมืองเก่า พระลับ และบ้านค้อ //  ส่วนโซนที่มีการเจริญเติบโตอาคารพาณิชย์มากเป็นอันดับ 1  ได้แก่บ้านเป็ด  อีกทั้งโซนบ้านเป็ดยังเป็นโซนที่มีการก่อสร้างหอพักมากที่สุด   และสำหรับราคาซื้อขายที่ดินในจังหวัดขอนแก่น  ราคาประเมินที่แพงที่สุด  คือ โซนถนนศรีจันทร์  ในราคาตารางวาละ 200,000 บาท

กองช่าง อบจ. เร่งแก้ไขน้ำท่วมในขก.


หลังจากจังหวัดขอนแก่นได้คณะทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นชุดใหม่มาดำรงตำแหน่งเพื่อพัฒนาบ้านเมือง  ทีมข่าวโฮมทีวีมีโอกาส สัมภาษณ์ความรู้สึกและนโยบายของนายวัฒนา ช่างเหลา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วาระเร่งด่วนการรับมือน้ำท่วมตามนโยบายของรัฐบาล   ที่จะดำเนินการป้องกันน้ำท่วม  ฝ่ายกองช่างได้ประสานให้เทศบาลและอบต.ต่างๆทราบถึง แนวทางการดำเนินการแล้ว

นายวัฒนา  กล่าวยังกล่าวถึง  แนวทางการดำเนินการป้องกันน้ำแล้งว่า  ได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  เครื่องขุดลอกคลองแล้ว  เพื่อแจกจ่ายให้เทศบาลและตำบลในจังหวัดขอนแก่นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง  เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว


ทั้งนี้นายวัฒนา  ได้เปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวโฮมทีวีว่า ถึงแม้ตนจะเพิ่งก้าวเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น  ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แต่ก็ได้พยายามศึกษาปัญหาต่างๆและจะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและอยู่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด


หลังสงกรานต์ข้าวหอมมะลิจ่อขึ้นราคา


นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยข้อมูลว่า หลังเทศกาลสงกรานต์นี้ ราคาข้าวถุงในส่วนของข้าวหอมมะลิ จะมีการปรับราคาขึ้นอีกอย่างน้อย 10 บาทต่อถุง เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบ ราคาน้ำมัน รวมถึงค่าแรงขั้นต่ำที่จะปรับเพิ่มขึ้น แต่สำหรับข้าวขาวยืนยันว่า ยังไม่มีการปรับราคา เนื่องจากเดือนเมษายน-พฤษภาคมเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ยอมรับว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลทำให้ข้าวมีปริมาณไม่เป็นไปตามกลไกตลาด เชื่อว่า ปริมาณข้าวหมุนเวียนในตลาดจะลดลงเช่นเดียวกัน

ตำรวจสีขาวเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา


กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  พ.ต.อ.ชุติพนธ์  อินทรไทย   ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  นำกำลังข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  ทุกนาย ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ   ตามโครงการตำรวจสีขาว  เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา   

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้า  โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มในปีแรก   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน    เป็นหน่วยงานหลักในการปราบปรามยาเสพติด  จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและคัดกรอง  ข้าราชการตำรวจทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและที่สนับสนุนการปฏิบัติ  อีกทั้งปี 2555  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 

โครงการตำรวจสีขาว  เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา   นับว่าเป็นโครงการที่จะประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างแท้จริง

ปรับค่าโดยสาร และสนามบินสุวรรณภูมิ


นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พบปะประชาชนชาว จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานในพื้นที่และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการของกระทรวงคมนาคมที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น รวมทั้งการสักการะศาลเจ้าจอมนรินทร์ปากช่อง ที่ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ก่อนพบปะผู้นำชุมชนและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อระดมสมองและสอบถามถึงความต้องการและโครงการเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน
                นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการให้บริการผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาอย่างมากภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ด่านตรวจขาเข้าและขาออก ของ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากปัญหาของจำนวนบุคลากรที่น้อยประกอบกับพื้นที่ที่อยู่ในวงที่จำกัด ซึ่งได้มีการสั่งการไปยังการท่าอากศยานเร่งจัดระบบใหม่ทันที โดยขยายเพิ่มจุดให้บริการประชาชนเพิ่มเติม และจัดแบ่งโซนบริการเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อให้บริการไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการจุดตรวจเฉพาะของหมู่ ,คณะ หรือ กรุ๊ปทัวร์ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีทีทันสมัยในรูปแบบของอีซีพลาสสปอร์ตมาติดตั้งไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในสายการบินระหว่างประเทศ
                   นายจารุพงศ์  ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารนั้นยังคงต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมร่วมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกที่ ทั้งนี้ทางกระทรวงจะต้องดูถึงความเหมาะสมและความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะปัญหาปากท้องและการยกระดับค่าครองชีพเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการ ดังนั้นเมื่อราคาค่าโดยสารแพงขึ้นแต่ค่าครองชีพลดลง ซึ่งจะส่งผลถึงราคาค่าสินค้าในประเภทต่างๆก็จะปรับตัวขึ้นเช่นกัน

13 มีนาคม 2555

บรรยากาศซ้อมรับปริญญา ม.ภาคฯ ปีการศึกษา2554


ก่อนที่บัณฑิต มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร   ปีการศึกษา 2554    จะเข้าพิธีวันซ้อมพิธีประทานปริญญาบัตร  ระหว่างวันที่   12-13 มีนาคม  2555    ก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก  มีบรรดาผู้ปกครอง ญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก   บ้างก็ซื้อช่อดอกไม้   ตุ๊กตา  หรือของระลึกที่มามอบให้มาแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษา   ซึ่งแต่ละคณะ   แต่ละสาขาจะจัดสุ้ม  ไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้ามาถ่ายรูป   โดยพิธีประทานปริญญาบัตร  มีขึ้นวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555

โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้เข้ารับประทานปริญญาบัตร   จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ   เสด็จมาเป็นประธานพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2554     ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยภาคตะวันเฉียงเหนือ 

สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตรในครั้งนี้  นับเป็นครั้งที่ 21  โดยมีผู้เข้าพิธีประทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 3  ระดับปริญญาโท  รุ่นที่ 15  และระดับปริญญาตรี  รุ่นที่ 21 รวมทั้งสิ้น 1,680 คน  

02 มีนาคม 2555

1 เม.ย.ดีเดย์ เพิ่มค่าจ้าง22สาขาอาชีพ


หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับเพิ่มเป็นวันละ 300 บาทใน 7 จังหวัดนำร่อง มีผลในวันที่ 1 เมษายนนี้  ล่าสุดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยการดำเนินการดูแลอัตราค่าจ้างฝีมือแรงงานแห่งชาติ  โดยมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใน 6 กลุ่ม 22 สาขาอาชีพ ตามที่คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนำเสนอ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายนนี้ 

เนื่องจากเพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้สำหรับแรงงานแรกเข้า เนื่องจากอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเดิมบังคับใช้ก่อนการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและมีบางสาขาที่ยังต่ำกว่า 300 บาท จึงต้องปรับเพิ่มเพราะเป็นธรรมดาที่แรงงานมีทักษะต้องได้รายได้มากกว่าแรงงานเข้าใหม่

ส่งผลให้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปรับเพิ่มดังนี้ 1.ช่างเครื่องกล ปรับเพิ่ม 85 บาท  // 2. ภาคบริการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 //3. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท  // 4.ช่างอุตสาหการ ให้ปรับค่าจ้างแตกต่างกันตามความสามารถในการจ่ายของนายจ้างและตลาดแรงงาน // 5.ช่างก่อสร้างปรับเพิ่ม 85 บาท // และ6.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ปรับเพิ่มตามสภาพการจ้างงานของแต่ละสาขาอาชีพ

5 โรคคุกคามคนไทยรุนแรงขึ้น


ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะมีการรักษาทางการแพทย์ที่ดีกว่าสมัยก่อน แต่ยังคงมีประชาชนมีอัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตที่ยังคงสูงอยู่  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า คนไทยต้องเผชิญกับ 5 โรคคุกคามมากขึ้น ได้แก่ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวปีละ 97,900 คนหรือประมาณ 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่มีปีละประมาณ 3 แสนคน เฉลี่ยชั่วโมงละ 11 คน โดย  2 ใน 3 มีอายุน้อยกว่า 60 ปี 

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลอีกว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นเบาหวานร้อยละ 6.9 หรือประมาณ 3 ล้านคน และเป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 21.4 หรือกว่า 10 ล้านคน ทำให้รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 2 โรคนี้ปีละ 126,859 ล้านบาท 

ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554–2563 เป็นโครงการ 10 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยทั่วประเทศใหม่ ให้เป็นวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดพิการ ลดตาย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาจาก 5 โรค และพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยอย่างยั่งยืน

เปิดเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง


นายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง ประจำปี 2555  ซึ่ง อำเภอเขาสวนกวางร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และองค์กรภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นด้วยการเนรมิต ริมถนนมิตรภาพ ตั้งแต่สี่แยกเขาสวนกวางมาจนถึงด้านหน้า รพ.เขาสวนกวาง  ระยะทางกว่า 2 กม.เป็นถนนไก่ย่างที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากถึง 110 ร้าน และมีการลดราคาการจำหน่ายไก่ย่างลงเหลือตัวละ 89 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางอำเภอได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2555 โดยมั่นใจว่าจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนได้เป็นอย่างมาก
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า ไก่ย่างเขาสวนกวาง เป็นอาหารยอดนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันเป็นสุดยอดอาหารที่รับประทานกันทั่วโลก ดังนั้นการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างมั่นคง ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันและผลักดันให้ไก่ย่างเขาสวยนกวางเป็นเมนูชื่อดัง ที่สามารถมีจำหน่ายได้ทั่วโลกและเป็นเมนูอาหารที่สามารถทำการแข่งขันกับไก่ย่างและไก่ทอดชื่อดังของแต่ละประเทศได้

วอลเล่ย์ฯชายขก.ประเดิมชัยชนะแมตแรก


การแข่งขันวอลเล่ย์บอลในร่มกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์  นัดเปิดสนามที่อาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น รอบแรก สาย ก.  เป็นการพบกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นที่อยู่เสื้อสีดำกับจังหวัดพะเยาที่อยู่ในชุดสีชมพู แมตนี้ถือว่าขอนแก่นยังคงเป็นต่อเพราะนำโดยพิษณุ นิลกลัด ผู้เล่นทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน  และเล่นในบ้านตัวเอง

เริ่มเซตแรกขอนแก่นเล่นค่อนข้างมั่นใจทำให้รูปแบบเกมส์ที่ออกมาตั้งแต่เริ่มเซตค่อนเป็นต่ เมื่อทิ้งห่างตั้งแต่ต้นเซต  จากการประสานงานกันของพิษณุ และวีรชน  ทำให้ขอนแก่นออกนำไปก่อน 1-0 ด้วยคะแนน 25-16

เข้าสู่เซตที่สอง ต้นเซตดูเหมือนขอนแก่น  เกมส์รับเกิดอาการรวนและเกมส์หยุดชะงัก  ทำให้พะเยาออกนำไป 15-10  จากนั้นโค้ชขอนแก่นทำการขอเวลานอกเพื่อทำการแก้เกมส์ก่อนจะกลับมาตีเสมอ 15-15  ช่วงปลายเซตยังคงเป็นขอนแก่นที่ยังคงเหนียวแน่นและเรียกความชัวร์กลับมาได้หนีห่างไป 24-19  ก่อนจะเป็นวีรชนที่ตบปิดเซตที่สอง  ทำให้ชนะ 25-19

เซตที่สาม  เซตนี้พะเยาต้องการเอาชนะเพื่อต่อลมหายใจ  แต่ขอนแก่นก็ยังคงส่งตัวผู้เล่นชุดเดิมลงมาเล่นเพื่อหวังจะจบเกมส์  ด้านฝั่งผู้เล่นของพะเยาตลอดทั้งเกมส์กลับมารวนบ้าง  แต่สุดท้ายก็เอาชนะไปได้ที่ 25-15 จบเกมส์นัดแรกขอนแก่นประเดิมสวยเมื่อเอาชนะพะเยาไป 3-0 เซต  ด้วยคะแนน 25-16 / 25-19 และ 25-15  นัดถัดไปขอนแก่นจะพบกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 2 มีนาคมนี้

พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30

นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมสื่อมวลชนจากทุกแขวงทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค  ร่วมทำข่าวพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40  ขอนแก่นเกมส์  และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30   อย่างเป็นทางการ

จากนั้นนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้เดินเยี่ยมชมศูนย์สื่อมวลชน  และกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านที่พักนักกีฬา สนามแข่งขัน การจราจร

สำหรับศูนย์สื่อมวลชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40  ขอนแก่นเกมส์  และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30  ตั้งขึ้นที่ห้องกลางเมือง  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น   เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้กับสื่อมวลชนทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออื่นๆ ในพื้นที่  ตลอดจนความเคลื่อนไหนการแข่งขันกีฬา  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1  ดำเนินการประจำศูนย์สื่อมวลชนทุกวัน  และเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 2-13 มีนาคม  และ 21 -25 มีนาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ยังเชิญชวนชาวขอนแก่นและอีกหลายๆจังหวัด  เข้าร่วมกีฬาแห่งชาติขอนแก่นเกมส์ ในวันที่ 2-13 มีนาคม  และกีฬาคนพิการ 21 -25 มีนาคม 2555   ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มีนาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 17.00 น.  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น