02 มีนาคม 2555

5 โรคคุกคามคนไทยรุนแรงขึ้น


ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะมีการรักษาทางการแพทย์ที่ดีกว่าสมัยก่อน แต่ยังคงมีประชาชนมีอัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตที่ยังคงสูงอยู่  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า คนไทยต้องเผชิญกับ 5 โรคคุกคามมากขึ้น ได้แก่ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวปีละ 97,900 คนหรือประมาณ 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่มีปีละประมาณ 3 แสนคน เฉลี่ยชั่วโมงละ 11 คน โดย  2 ใน 3 มีอายุน้อยกว่า 60 ปี 

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลอีกว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นเบาหวานร้อยละ 6.9 หรือประมาณ 3 ล้านคน และเป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 21.4 หรือกว่า 10 ล้านคน ทำให้รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 2 โรคนี้ปีละ 126,859 ล้านบาท 

ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554–2563 เป็นโครงการ 10 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยทั่วประเทศใหม่ ให้เป็นวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดพิการ ลดตาย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาจาก 5 โรค และพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น