21 มีนาคม 2555

มอบใบประกาศฯนักขับรถมืออาชีพ


ตามที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการฝึกอบรมโครงการนักขับรถมืออาชีพจังหวัดขอนแก่น (รถพ่วงลากจูง) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจให้มีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักขับรถมืออาชีพ (รถพ่วงลากจูง)ที่สถานบัน สอนฝึกหัดขับรถ ไอดีไดว์เวอร์ ขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติ จาก นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบใบประกาศและให้โอวาท สำหรับ นักเรียน โครงการดังกล่าว

โครงการนักขับรถมืออาชีพจังหวัดขอนแก่น (รถพ่วงลากจูง) รุ่นที่ 3 นี้ มีนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ทั้งสิ้น 30 คน และได้มีบริษัทขนส่ง ชั้นนำภายในประเทศ ได้ติดต่อรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เข้าร่วมทำงานจากบริษัท อาทิเช่น บ.ดับเบิ้ล เอ จำกัด ,บ.ขนส่งเชื้อเพลิง , บ.พงษ์ระวี และ อีกหลายบริษัท ที่แจ้งความจำนง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น