16 มีนาคม 2555

ตำรวจสีขาวเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา


กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  พ.ต.อ.ชุติพนธ์  อินทรไทย   ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  นำกำลังข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  ทุกนาย ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ   ตามโครงการตำรวจสีขาว  เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา   

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้า  โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มในปีแรก   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน    เป็นหน่วยงานหลักในการปราบปรามยาเสพติด  จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและคัดกรอง  ข้าราชการตำรวจทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและที่สนับสนุนการปฏิบัติ  อีกทั้งปี 2555  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 

โครงการตำรวจสีขาว  เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา   นับว่าเป็นโครงการที่จะประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น