21 มีนาคม 2555

ชี้แจงปรับค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 233 บ. เริ่ม 1เม.ย.นี้นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ชี้แจงกับนายจ้างและลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง องค์ลูกจ้างในเขต จ.ขอนแก่น ภายหลังที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มประมาณ 40 % จากอัตราค่าจ้างเดิม  ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นได้ปรับวันละ 167 บาท  เป็นวันละ 233 บาท  ซึ่งมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่จะถึงนี้ 

โดยนายนายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์  กล่าวว่า ในจังหวัดขอนแก่นมีบางแห่งที่ขึ้นค่าจ้างตามกำหนดแล้ว  ส่วนอีกหลายๆแห่ง  คาดว่าจะปรับขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2555  ทั้งแรงงานไทยและต่างด้าวปรับขึ้นเท่ากันหมด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของสถานประกอบกิจการ  จึงได้จัดโครงกรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตามนโยบายให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท  โดยมีนายทรงพล  จำปาพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน

นอกจากนี้ในการประชุม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ยังได้ชี้แจงถึงความหมายของคำว่าค่าจ้าง   รวมถึงเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการปรับค่าจ้าง  และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการจ้างแรงงานอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น