27 มีนาคม 2555

พัฒนาวิชาชีพพยาบาลกู้ชีพที่โรงพยาบาลขอนแก่น   พยาบาลวิชาชีพจากสถานบริการสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาจากทั่วปประเทศ จำนวน 75 คน  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ   ช่วยพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  มีความสำคัญเพราะการเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะจากโรคหัวใจและหลออดเลือด  และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของประเทศไทย  ส่งผลต่อการสูญเสียสุขภาวะและเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งระบบการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล  และการดูแลที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนับว่าเป็นเวลาที่มีค่ามากที่สุด  แต่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรมืออาชีพจำนวนมาก  ที่สามารถปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


ทั้งนี้นโยบายของชาติ  ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน  มุ่งหวังที่จะป้องกันภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด  และประชาชนต้องเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ตามนโยบาย 2 เร็ว 2 ดี  คือโทรแจ้งเหตุเร็ว  ชุดปฏิบัติการออกไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร็ว  และนำส่งรักษาต่อไปยังโรงพยาบาลเร็ว  คุณภาพบริการดีทั้งในสภาวะภัยพิบัติ การอบรมดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยผลักดันวิชาชีพพยาบาลกู้ชีพได้อย่างมีสิทธิภาพมากขึ้น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น