02 มีนาคม 2555

พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30

นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมสื่อมวลชนจากทุกแขวงทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค  ร่วมทำข่าวพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40  ขอนแก่นเกมส์  และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30   อย่างเป็นทางการ

จากนั้นนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้เดินเยี่ยมชมศูนย์สื่อมวลชน  และกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านที่พักนักกีฬา สนามแข่งขัน การจราจร

สำหรับศูนย์สื่อมวลชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40  ขอนแก่นเกมส์  และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30  ตั้งขึ้นที่ห้องกลางเมือง  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น   เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้กับสื่อมวลชนทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออื่นๆ ในพื้นที่  ตลอดจนความเคลื่อนไหนการแข่งขันกีฬา  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1  ดำเนินการประจำศูนย์สื่อมวลชนทุกวัน  และเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 2-13 มีนาคม  และ 21 -25 มีนาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ยังเชิญชวนชาวขอนแก่นและอีกหลายๆจังหวัด  เข้าร่วมกีฬาแห่งชาติขอนแก่นเกมส์ ในวันที่ 2-13 มีนาคม  และกีฬาคนพิการ 21 -25 มีนาคม 2555   ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มีนาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 17.00 น.  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น