16 มีนาคม 2555

เดินหน้าขยายความพอเพียงในชุมชน


พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม  78 คน  ร่วมอบรมกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี  และได้กล่าวมอบแนวทางการดำเนินการของพัฒนาการจังหวัด  ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเครื่องมือที่ทำให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข  ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมในชุมชนต่างๆ 

ทั้งนี้ด้านการจัดอบรม นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  การอบรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความรู้แก่พัฒนาการจังหวัด  เพื่อนำไปขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสำหรับจังหวัดขอนแก่น  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2552  โดยในปี 2555 ได้จัดทำโครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  อยากให้ประชาชนทุกคนในชุมชนตระหนักถึงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะหากชุมชนใดก็ตามปฏิบัติตาม  จะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็ง มีความสามัคคี  และอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น