21 มีนาคม 2555

เตรียมพร้อมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม


นายวิรุฬห์  ฤกษ์ธนะขจร  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  ขอนแก่น  กล่าวในการประชุมเครือข่ายสิ่งแวดล้อม เรื่องเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง  เตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ที่ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อม ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำชีตอนบน  5 จังหวัด  คือขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวลำภู  กาฬสินธุ์และมหาสารคาม  

โดยจะมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน  ในพื้นที่เสี่ยงคุณภาพน้ำที่สำคัญ  คือ แม่น้ำพองและแม่น้ำชี จ.ขอนแก่นและมหาสารคาม  และตรวจสอบประจำปี  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบในพื้นที่ปีละ 4 ครั้ง

สำหรับสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำพองในวันที่ 20 มีนาคม 2555  พบว่าแม่น้ำพองโดยรวมคุณภาพอยู่ในภาวะปกติและอยู่ในเกณฑ์  ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายยังอยู่ในภาวะปกติ  คือมีค่าอยู่ระหว่าง 3.6-4.1  แต่อยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  เพราะหากมีค่าลดลงต่ำกว่านี้  จะเสี่ยงต่อผู้ที่เลี้ยงปลาในแม่น้ำพอง 

ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศ  ในจังหวัดขอนแก่นตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี  ไม่มีปัญหาด้านอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น