21 มีนาคม 2555

เวทีศึกษาระบบรถ BRT ขก.


หลังจากที่ทุกฝ่ายในจังหวัดขอนแก่น อาทิ ส่วนราชการ และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมมือกันศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT  เพื่อนำมาปรับใช้ในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา  ล่าสุดศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดสัมมนาชี้แจงผลการศึกษาดังกล่าว  เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย ในสังคมขอนแก่น  อาทิ  ประชาชนทั่วไป  ผู้ประกอบการรถสองแถว  เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด  นักวิชาการ  และส่วนราชการจังหวัด

โดยมีนักวิชาการบรรยายผลการศึกษา  ซึ่งผศ.ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า  สิ่งที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการใช้ BRT ในเมืองขอนแก่น  คือ สะดวก รวดเร็ว ไร้มลพิษ  ลดปัญหารถติด  ลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน  แต่สำหรับข้อเสีย  ตนยอมรับว่าโครงการดังกล่าวหากสร้างจริง  ต้องใช้งบประมาณสูง มากกว่า 1,200 ล้านบาท  จึงต้องอาศัยภาคเอกชนร่วมลงทุนเพื่อให้ระบบนี้เกิดขึ้นจริงในอนาคต  อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนรถสองแถว  ทำให้มีจำนวนรถสองแถวลดลง  แต่จะไม่กระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการรถสองแถวแน่นอน

ทั้งนี้ผศ.ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง  กล่าวถึงความคืบหน้าการออกแบบสถานีจอดแล้วจร  สำหรับที่นั่งรอผู้โดยสารรถ BRT  ว่าทางศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  ออกแบบให้สถานีมีความทันสมัย สวยงาม  สะอาด  และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ  รวมทั้งเปิดพื้นที่ใกล้ๆสถานีเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้จำหน่ายสินค้า

นอกจากนี้ ด้านตัวแทนผู้ประกอบการรถสองแถวในจังหวัดขอนแก่นและประชาชนทั่วไปได้เสนอแนะถึงผลดีและผลเสียโครงการดังกล่าวอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น