16 มีนาคม 2555

สัมมนาที่ดินโซนทองคำ ภาค 2


ที่โรงแรมราชาวดี  รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เหล่านักธูรกิจและผู้มีความสนใจเกี่ยวกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น  เข้าร่วมการสัมมนาที่ดินโซนทองคำ ภาค 2  ขึ้น โดยเนื้อหาใจความสำคัญ ของการสัมมนาครั้งนี้   ซึ่งงานนี้มีนักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดังและประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น  มาร่วมสัมมนาให้ความรู้กับผู้เข้างาน  อาทิ   ตัวแทนเมืองเอกคอนโด // ตัวแทนจากประตูเมืองคอมเพล็กซ์   โครงการถนนคนเดินมะลิวัลย์   //ตัวแทน  Sen-Park   10. ตัวแทน  Firenze มอลล์ที่สวยที่สุดแห่งใหม่   // ตัวแทนตลาดต้นตาล   //  จอมพล Complex  // โรงแรม   Centara Khon Kaen   // ตัวแทน V.I.P Home & Zentara Ville  และ  Metro Condo  

 ทั้งนี้เหล่านักธุรกิจได้พูดคุยถึงทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจบ้านจัดสรรและแหล่งที่ชอปปิ้งจะขยายตัวเพิ่มเป็นวงกว้างจากเดิมที่โตในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นปัจจัยบวกจะมีนักลงทุนทั้งจากคนในพื้นที่และพาสเนอร์จากต่างๆถิ่นจะมีคนสนใจร่วมลงทุนมากเนื่องจาก  จังหวัดขอนแก่นจะเติบโตปัจจัยบวก หลายโครงการ  อาทิ  รถไฟสายด่วน  ,รถไฟรางคู่  และรถบีอาร์ที ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในงานายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับนายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายชาญณรงค์  บุริสตระกูล  ผู้จัดการศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน เป็นผ็นำหารสัมมนาในครั้งนี้

ด้านนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจและนักลงทุน  ที่จะมาลงทุนในจังหวัดขอนแก่น  และทราบถึงราคาซื้อขายที่ดินในจังหวัดขอนแก่น

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจในขอนแก่นและภาวการณ์ก่อสร้างเมืองขอนแก่นล่าสุด  โดยอาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวถึงจำนวนที่อยู่อาศัยในปี 2554 -2555  โซนตำบลศิลา  มีจำนวนที่อยู่อาศัยเพิ่มมากที่สุด เป็นอันดับ 1  จำนวน 3,533 หลัง รองลงมาโซนบ้านเป็ด เมืองเก่า พระลับ และบ้านค้อ //  ส่วนโซนที่มีการเจริญเติบโตอาคารพาณิชย์มากเป็นอันดับ 1  ได้แก่บ้านเป็ด  อีกทั้งโซนบ้านเป็ดยังเป็นโซนที่มีการก่อสร้างหอพักมากที่สุด   และสำหรับราคาซื้อขายที่ดินในจังหวัดขอนแก่น  ราคาประเมินที่แพงที่สุด  คือ โซนถนนศรีจันทร์  ในราคาตารางวาละ 200,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น