02 มีนาคม 2555

1 เม.ย.ดีเดย์ เพิ่มค่าจ้าง22สาขาอาชีพ


หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับเพิ่มเป็นวันละ 300 บาทใน 7 จังหวัดนำร่อง มีผลในวันที่ 1 เมษายนนี้  ล่าสุดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยการดำเนินการดูแลอัตราค่าจ้างฝีมือแรงงานแห่งชาติ  โดยมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใน 6 กลุ่ม 22 สาขาอาชีพ ตามที่คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนำเสนอ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายนนี้ 

เนื่องจากเพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้สำหรับแรงงานแรกเข้า เนื่องจากอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเดิมบังคับใช้ก่อนการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและมีบางสาขาที่ยังต่ำกว่า 300 บาท จึงต้องปรับเพิ่มเพราะเป็นธรรมดาที่แรงงานมีทักษะต้องได้รายได้มากกว่าแรงงานเข้าใหม่

ส่งผลให้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปรับเพิ่มดังนี้ 1.ช่างเครื่องกล ปรับเพิ่ม 85 บาท  // 2. ภาคบริการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 //3. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท  // 4.ช่างอุตสาหการ ให้ปรับค่าจ้างแตกต่างกันตามความสามารถในการจ่ายของนายจ้างและตลาดแรงงาน // 5.ช่างก่อสร้างปรับเพิ่ม 85 บาท // และ6.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ปรับเพิ่มตามสภาพการจ้างงานของแต่ละสาขาอาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น