27 มีนาคม 2555

ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจขก.


ที่ห้องประชุมพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายสมบัติ   ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ และ  นายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ

โดยตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานต่อที่ประชุม  ถึงภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาว่า  เศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ  โดยประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นถึง 23%   ส่วนในภาคอุตสาหกรรม  โรงงานผลิตเครื่องดื่มต่างๆในจังหวัด สามารถผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น 28อีกทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ มีการลงทุน มีการก่อสร้าง ขยายตัวในจังหวัด 6-7%

แต่อย่างไรก็ตามด้านภาคเกษตรในจังหวัด  ยังคงทรงตัว เนื่องจากเกษตรกรยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวและมันสำปะหลังไม่คุ้มทุนที่เสียไป  จึงวอนขอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ปัญหาเงินเฟ้อ ที่หลายฝ่ายกังวลจะส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในภาวะขาลง  ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  จังหวัดขอนแก่นมีภาวะเงินเฟ้อสูงถึง 48% แต่ยังอยู่ในขั้นปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น