13 มีนาคม 2555

บรรยากาศซ้อมรับปริญญา ม.ภาคฯ ปีการศึกษา2554


ก่อนที่บัณฑิต มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร   ปีการศึกษา 2554    จะเข้าพิธีวันซ้อมพิธีประทานปริญญาบัตร  ระหว่างวันที่   12-13 มีนาคม  2555    ก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก  มีบรรดาผู้ปกครอง ญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก   บ้างก็ซื้อช่อดอกไม้   ตุ๊กตา  หรือของระลึกที่มามอบให้มาแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษา   ซึ่งแต่ละคณะ   แต่ละสาขาจะจัดสุ้ม  ไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้ามาถ่ายรูป   โดยพิธีประทานปริญญาบัตร  มีขึ้นวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555

โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้เข้ารับประทานปริญญาบัตร   จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ   เสด็จมาเป็นประธานพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2554     ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยภาคตะวันเฉียงเหนือ 

สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตรในครั้งนี้  นับเป็นครั้งที่ 21  โดยมีผู้เข้าพิธีประทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 3  ระดับปริญญาโท  รุ่นที่ 15  และระดับปริญญาตรี  รุ่นที่ 21 รวมทั้งสิ้น 1,680 คน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น