27 มีนาคม 2555

ธ.ก.ส.มอบอุปกรณ์สนับสนุน ร.ร.ธนาคาร ธ.ก.ส.มอบอุปกรณ์สนับสนุน ร.ร.ธนาคาร


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดขอนแก่น จัดพิธี มอบอุปกรณ์สนับสนุนโรงเรียนธนาคารต้นแบบ ปีบัญชี 2554 ที่ห้องอาหารตี๋น้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี ตัวแทนจากสถานศึกษาที่มารับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารต้นแบบหลายสถาบันเข้ารับมอบ พร้อมกันนี้ยังมีสักขีพยาน  เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น  รวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัด

ในพิธีมอบทุน นายสามารถ เผ่าภูไทย  เป็นประธานมอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารต้นแบบ  แก่ตัวแทนสถานศึกษา 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  อาทิ  โรงเรียนบ้านซำจำปา  อ.สีชมพู // โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์  อ.ชุมแพ  และโรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง ในพิธีมอบอุปกรณ์ นอกจากพิธีรับมอบจะอยู่ในรูปแบบกันเอง เสร็จสิ้นพิธียังมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น  โดยจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมมูลค่าทั้งหมด 420,000 บาท  เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ได้ขยายผลจัดห้องธนาคารในโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีความสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ด้านธุรกรรมทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม หากมีสถานศึกษาในจังหวัดประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารต้นแบบ  สามารถติต่อสอบถามและสมัครได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น