21 มีนาคม 2555

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา


นายเนาวรัตน์  ปานสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทำสวนยางพาราจังหวัดขอนแก่น  กล่าวในการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา  ที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น ว่า  ขณะนี้ราคายางพาราตกต่ำกิโลกรัมละ 80 บาท  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกยางเป็นอย่างมาก   ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 3 ล้านไร่  ส่วนในจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 30,000 ไร่  ซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถกรีดยางเพื่อส่งจำหน่ายได้ประมาณ 10,000 ไร่  โดยปลูกมากที่อำเภอกระนวน    ซึ่งยางพาราที่ปลูกในจังหวัดขอนแก่น  จะสามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ 60 ตันต่อเดือน 

ทั้งนี้การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา  มีนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในการประชุมโครงการดังกล่าว   พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงเกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่ได้รับผลกระทบ  

นอกจากนี้นายเนาวรัตน์  ปานสุวรรณ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในอนาคตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จะเป็นแหล่งส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของประเทศ   เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 13 ล้านไร่  โดยพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดในประเทศไทย ประมาณ 17 ล้านไร่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น