16 มีนาคม 2555

กองช่าง อบจ. เร่งแก้ไขน้ำท่วมในขก.


หลังจากจังหวัดขอนแก่นได้คณะทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นชุดใหม่มาดำรงตำแหน่งเพื่อพัฒนาบ้านเมือง  ทีมข่าวโฮมทีวีมีโอกาส สัมภาษณ์ความรู้สึกและนโยบายของนายวัฒนา ช่างเหลา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วาระเร่งด่วนการรับมือน้ำท่วมตามนโยบายของรัฐบาล   ที่จะดำเนินการป้องกันน้ำท่วม  ฝ่ายกองช่างได้ประสานให้เทศบาลและอบต.ต่างๆทราบถึง แนวทางการดำเนินการแล้ว

นายวัฒนา  กล่าวยังกล่าวถึง  แนวทางการดำเนินการป้องกันน้ำแล้งว่า  ได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  เครื่องขุดลอกคลองแล้ว  เพื่อแจกจ่ายให้เทศบาลและตำบลในจังหวัดขอนแก่นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง  เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว


ทั้งนี้นายวัฒนา  ได้เปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวโฮมทีวีว่า ถึงแม้ตนจะเพิ่งก้าวเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น  ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แต่ก็ได้พยายามศึกษาปัญหาต่างๆและจะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและอยู่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น