27 มีนาคม 2555

MOU จัดตั้งศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น


พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น  มีขึ้นที่ห้องประชุมศาลแขวงขอนแก่น  โดยศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับ บมจ.กสท.โทรคมนาคม  เพื่อจัดทำโครงการศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น  ด้วยระบบบริการ CAT Hosted PBX (แคท – โฮสเทด – พีบีเอ็กซ์)  เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนทางเลือกใหม่  ในการเชื่อมโยงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  การให้บริการข้อมูลนี้เป็นคำแนะเบื้องต้นของการมาติดต่อศาล  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่มีการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการแล้ว

โดยมีผู้แทนทั้งสองฝ่าย คือ นายเอกชัย  มณีรัตน์โรจน์  ผู้พิการษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  และนายศุภกิจ  ยอดแก้ว  ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือ  ลงนามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย  และได้รับเกียรติจากนายโสรส  สุวรรณเนตร  ผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานในพิธี
  
นายศุภกิจ  ยอดแก้ว  ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือ    กล่าวว่า  การบริการจะสามารถโทรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการความปลอดภัยของข้อมูลและความคล่องตัวในการใช้งาน
  
โครงการจัดตั้งศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น  เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลก่อนรับบริการของศาลแขวงขอนแก่นได้อย่างสะดวกสบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น