16 มีนาคม 2555

ปรับค่าโดยสาร และสนามบินสุวรรณภูมิ


นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พบปะประชาชนชาว จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานในพื้นที่และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการของกระทรวงคมนาคมที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น รวมทั้งการสักการะศาลเจ้าจอมนรินทร์ปากช่อง ที่ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ก่อนพบปะผู้นำชุมชนและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อระดมสมองและสอบถามถึงความต้องการและโครงการเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน
                นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการให้บริการผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาอย่างมากภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ด่านตรวจขาเข้าและขาออก ของ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากปัญหาของจำนวนบุคลากรที่น้อยประกอบกับพื้นที่ที่อยู่ในวงที่จำกัด ซึ่งได้มีการสั่งการไปยังการท่าอากศยานเร่งจัดระบบใหม่ทันที โดยขยายเพิ่มจุดให้บริการประชาชนเพิ่มเติม และจัดแบ่งโซนบริการเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อให้บริการไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการจุดตรวจเฉพาะของหมู่ ,คณะ หรือ กรุ๊ปทัวร์ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีทีทันสมัยในรูปแบบของอีซีพลาสสปอร์ตมาติดตั้งไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในสายการบินระหว่างประเทศ
                   นายจารุพงศ์  ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารนั้นยังคงต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมร่วมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกที่ ทั้งนี้ทางกระทรวงจะต้องดูถึงความเหมาะสมและความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะปัญหาปากท้องและการยกระดับค่าครองชีพเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการ ดังนั้นเมื่อราคาค่าโดยสารแพงขึ้นแต่ค่าครองชีพลดลง ซึ่งจะส่งผลถึงราคาค่าสินค้าในประเภทต่างๆก็จะปรับตัวขึ้นเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น