28 กรกฎาคม 2554

ภัยเงียบมะเร็งท่อน้ำดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมให้ความรู้กับประชาชนเรื่องมะเร็งท่อน้ำดี ภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนอีสาน โดยในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องดังกล่าว พร้อมนิทรรศการทางวิชาการ และมีการแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมหาแนวทางการดูแลรักษาร่วมกันระหว่างเครือข่าย คือ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ทั้งนี้มะเร็งท่อน้ำดีถือเป็นมะเร็งชนิดต่อมอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างพบน้อยโดยมีอุบัติการณ์ต่อปีประมาณ 1-2 รายต่อ 100,000 คนในโลกตะวันตก แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีในไทยกลับมีสูงมากที่สุดในโลก ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอุบัติการณ์สูงที่สุดในโลก

ลดค่าไฟ 6 สตางค์ 6 เดือน

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือค่า FT (เอฟที) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกราย จำนวน 6 สตางค์ต่อหน่วย เป็นเวลา 6 เดือน นับจากเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2554 คิดเป็นเงิน 4,500 ล้านบาท เพื่อลดภาระการจ่ายค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยต่อเดือน โดยะเริ่มใช้ค่าไฟฟ้าใหม่ในบิลเดือนกรกฎาคมที่จะเริ่มเก็บในวันที่ 21 กรกฎาคม เป็นต้นไป

เปิดสาขาคอมเพล็กซ์ มข.

ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เข้าเยี่ยมชม สำนักงานธนาคารออมสินสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เพิ่งเปิดทำการใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินแก่นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป

ซึ่งธนาคารออมสินได้ขยายสาขามาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออมที่ดีให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัด โดยสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสาขาที่ 770 ในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ

อีสาน อาเซียน เทรดแฟร์ 2011 : ขก. 27 -31 กค.54

ภายในงานอีสาน อาเซียน เทรดแฟร์ 2011 : ขอนแก่น มีพ่อค้าแม่ขายจากสินค้าชื่อดัง ที่มาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ มาจำหน่ายสินค้ามากมายร่วมกว่า 120 คูหา ซึ่งสินค้าที่พ่อค้าแม่ขายนำมาจำหน่ายมีหลากหลายประเภท อาทิ กระเป๋าที่มีรูปแบบสวยเก๋ดูแปลกตา เสื้อผ้าที่มีลวดลายเอกลักษณ์สวยงามจากแต่ละภาค และเครื่องกรองน้ำ และอาหาร ขนมหวาน ที่ขึ้นชื่อจากแต่ละจังหวัด อีกทั้งมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดี และเครื่องประดับ ภาพวาดที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

ทั้งนี้งาน อีสาน อาเซียน เทรดแฟร์ 2011 : ขอนแก่น จัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

เตรียมจัดงานมหามงคลเฉลิมพรรษา

ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมพร้อม จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นถึงรายละเอียดการจัดงาน โดยมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่วนราชการ พร้อมใจกันประดับธงชาติและธงพระนามาภิไธยสก.ทุกบ้านเรือน และสถานที่ราชการ และประดับประทีปโคมไฟบริเวณอาคาร และบริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนและข้าราชการ ร่วมลด ละ เลิก อบายมุข การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ