05 กรกฎาคม 2554

ประชุมเตรียมงาน วันศรีนครินทร์ ปี2554

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวจัดงาน 18 กรกฎาคม วันศรีนครินทร์ ประจำปี2554 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยกิจกรรมต่างๆ ของวันศรีนครินทร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทุบ กองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น