18 กรกฎาคม 2554

เด็ก 15 ปีติดเหล้ามากขึ้น

ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2550 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกๆ 4 คน จะมีคนดื่มเครื่องดื่มมึนเมา 1 คน โดยดื่มเฉลี่ยคนละ 39 ลิตรต่อปี เพิ่มจากปี 2540 ซึ่งดื่มเฉลี่ยคนละ 27 ลิตรต่อปี กลุ่มเยาวชนเริ่มดื่มอายุประมาณ 17 ปี ส่วนกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุเริ่มดื่มอายุ 20 ปี และ 23 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น