25 กรกฎาคม 2554

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ที่ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามโครงการ “อุดมศึกษาเฉลิมพระเกรียติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำนักงานการอุดมศึกษาจัดขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือพระราชดำรัส และการเชิญชวนพระชาชน บุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตให้ได้จำนวน 84,000 ถุง โดยแต่ละสถาบันตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 500 ถุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น