06 กรกฎาคม 2554

มหกรรมจัดหางานขอนแก่น


ประชาชน นิสิตนักศึกษา นักเรียน จำนวนมาก แห่เข้าร่วมงานมหกรรมจัดหางานขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โดยมีสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 60 แห่ง เปิดรับสมัครแรงงานใหม่เข้าทำงาน

ทั้งนี้งานมหกรรมจัดหางานขอนแก่น เป็นหนึ่งกิจกรรมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ แก่ นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนประชาชนที่กำลังหางานทำ ได้มีโอกาสพบกับนายจ้างโดยตรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น