12 กรกฎาคม 2554

ขยายโอกาสทางการศึกษา

เภสัชกร รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 1 คัน แก่นายสินธ์ สัตพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน อาทิ การรับส่งนักเรียนในโรงเรียนเดินทางไปประกวดการแข่งขันทางการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น