07 กรกฎาคม 2554

ปรับระบบคมนาคมทั่วประเทศ


กระทรวงคมนาคมเดินหน้าโครงการระบบรถไฟรางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะดำเนินการทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

โดยจะพัฒนาเส้นทางการคมนาคมโดยจะใช้ระบบรถไฟรางคู่ ทั่วประเทศ ใน 6 เส้นทางคมนาคมในประเทศที่สำคัญ คือ ช่วงชลบุรี-ปากน้ำโพ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงนครปฐม ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน ช่วง บัวใหญ่หนองคาย ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 873 กิโลเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น