18 กรกฎาคม 2554

ระวังโรคไข้เลือดออก

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เตือนประชาชนดูแลสุขภาพร่วมมือกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 5 ป คือ 1.ปิดฝาภาชนะเก็บกักน้ำ 2.เปลี่ยนน้ำในแจกันหรือภาชนะเก็บน้ำในห้องน้ำทุก 7 วัน 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัว และภาชนะใส่น้ำขนาดใหญ่ 4.เก็บทำลายแหล่งน้ำขังรอบบ้านทุกชนิด 5.และการป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดอย่าให้ยุงลายกัด

ทั้งนี้หากพบคนรอยตัวหรือตนเองมีอาการน่าสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรรีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน อย่าซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น