28 กรกฎาคม 2554

ลดค่าไฟ 6 สตางค์ 6 เดือน

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือค่า FT (เอฟที) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกราย จำนวน 6 สตางค์ต่อหน่วย เป็นเวลา 6 เดือน นับจากเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2554 คิดเป็นเงิน 4,500 ล้านบาท เพื่อลดภาระการจ่ายค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยต่อเดือน โดยะเริ่มใช้ค่าไฟฟ้าใหม่ในบิลเดือนกรกฎาคมที่จะเริ่มเก็บในวันที่ 21 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น