08 กรกฎาคม 2554

คืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี

 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จ.ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจง "โครงการสังคมไทย ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี" เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูสอนดีในระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาครูดีเด่นในแต่ละภาค เพื่อ มอบหนังสือเชิดชูเกียรติ และจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาทเพื่อ ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละจังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น