26 กรกฎาคม 2554

วางมาตรฐานชุมชนผ่านเกณฑ์

คณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมที่ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในที่ประชุมมีการกำหนดเป้าหมายในการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 ว่าร้อยละ 30 ของหมู่บ้านทั้งหมดตามข้อมูล กชช.2ค ปี2548 หรือ 684 แผนชุมชน

โดยตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้คะแนนการประเมินมาตรฐานแผนชุมชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 วัดจาก 1 .ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.การมีส่วนร่วม 3.การเรียนรู้ 4.การใช้ประโยชน์ 5. รูปเล่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น