20 กรกฎาคม 2554

สรุปงบประมาณช่วยเหลือภัยพิบัติ

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมสรุปงบประมาณช่วยเหลือภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอกระนวน ภูผ่าม่าน ชุมแพ ภูเวียง เมืองขอนแก่น สีชมพู เขาสวนกวาง น้ำพอง มัญจาคีรี พระยืน อุบลรัตน์ บ้านไผ่ แวงน้อย ชนบท หนองสองห้อง พล หนองเรือ โคกโพธิ์และอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น พบว่า จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไปแล้ว โดยงบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 26 อำเภอ รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 49,754,865,83

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น