20 กรกฎาคม 2554

ไม่ขอขึ้นทะเบียนวิทยุชุมชน

จากกรณีที่คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทช. ได้เปิดให้วิทยุชุมชนมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตชั่วคราว 1 ปี

สภาวิทยุประชาชน ได้ระดมความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อจัดทำร่างฯ และหลักเกณฑ์ การดำเนินกิจการวิทยุธุรกิจและวิทยุชุมชน เพื่อนำเสนอกับ กทช. อีกหลักเกณฑ์ เพื่อให้ กทช. พิจารณาเพื่อนำมาควบคุมดูแล วิทยุธุรกิจ และวิทยุสาธารณะที่มีโฆษณาโดยตรง พร้อมทั้งสภาฯ จะเป็นเจ้าภาพ ในการเปิดให้วิทยุธุรกิจ มาลงทะเบียน ภายใน 60 วัน เพื่อแสดงสถานะและตัวตนในการประกอบกิจการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น