13 กรกฎาคม 2554

จัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดขอนแก่น

จากเหตุการลักลอบเคลื่อนย้ายและชำแหละสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา ทำให้กรมปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เขียงสะอาด มุ่งเน้นไปยังผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้เข้าร่วมโครงการ โดยการยื่นหนังสือเข้าร่วม และคณะกรรมการจะตรวจรับรองที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ และเนื้อสัตว์ที่มาจำหน่ายต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฯ และคณะกรรมการจะต้องควบคุมดุแล ตรวจสอบ แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์จะต้องได้รักษาความสะอาดอยู่เสมอ เขียง มีดและอุปกรณ์ต้องล้างทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์จะต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น